På en ekstraordinær generalforsamling 13. september, blev det bekræftet, at foreningen Dansk Schweisshundeforening må opløses

Dansk Schweisshundeforening lukker og slukker

Af Redaktionen

Da en ny bestyrelse ikke kunne vælges stillede formanden et forslag om at stemme om en lukning af foreningen.

I henhold til foreningens vedtægter § 10, kan foreningen opløses, hvis 2/3 af medlemmerne på den ekstraordinær generalforsamling beslutter en opløsning.

Inden afstemningen drøftedes forskellige muligheder og der var en god dialog om mange emner.

Afstemningens resultat omkring opløsning af foreningen; 6 stemte for en opløsning. 3 stemte imod en opløsning.

Foreningen er dermed opløst.

Bestyrelsen drøftede herefter fordelingen af aktiverne.

Der var enighed om at alle medlemmer af foreningen modtager et gavekort.

Den resterende del af aktiverne øremærkes til formidlingsarbejde i “Bliv Naturligvis”, til formidling om schweisshundearbejdet med særligt fokus på hundens og hundeførerens arbejde formidlet i børnehøjde.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »