Det er pragteksemplarer af rådyr, krondyr og dådyr, der i øjeblikket løber rundt i de danske skove.

To vintre med hård frost og store mængder sne har fået de svage dyr til at bukke under, og det efterlader stærke dyr, der strutter af sundhed. Det fortæller flere vildtkonsulenter fra Naturstyrelsens enheder rundt i landet.

– Naturen er benhård og rydder effektivt op, så det kun er de stærkeste individer, der er tilbage. Der er ingen tvivl om, at der er blevet ryddet op i bestanden de sidste to år, hvor svage, gamle og unge dyr har været meget udsatte, siger vildtkonsulent Klaus Sloth, Naturstyrelsen i Sønderjylland.

De dyr, der har overlevet de sidste hårde vintre, kan nu nyde en forholdsvis mild vinter, hvor føden er lettilgængelig og i rigelige mængder. Jorden er hverken dækket af frost eller sne, som kunne gøre det svært for vildtet at finde noget at æde, og dermed er betingelserne optimale for hjortevildtet i år.

– Vi har lidt mindre råvildt end før, og der er ingen tvivl om, at der sidste år var dyr, der gik til. Men i år vejer dyrene mere og ser sundere og federe ud. Det skyldes, det har været varmt, og det har været let at finde agern og bog på jorden, siger vildtkonsulent Lars Richter Nielsen, Naturstyrelsen i Storstrøm.

Bornholm blomstrer

Også på Bornholm, der i løbet af de sidste to vintre har mistet op mod 50 procent af råvildtet, er vildkonsulent Tommy Hansen begejstret over, hvad han oplever på øen:

– I år ser dyrene helt fantastiske ud. De stærkeste er overlevet. Dem, vi har skudt i år, er smældfede, så det har været rigtig godt for bestanden, siger Tommy Hansen.

Selv om både mennesker og hjorte kan glæde sig over en vinter uden sne og frost, ønsker vildtkonsulenterne sig ikke for mange af de såkaldte ‘grønne vintre’ i træk.

– Hvis naturens egne reguleringsmekanismer ikke sorterer svage dyr fra, kan det føre til en bestand, der er mere modtagelig over for sygdom og epidemier. Men som det ser ud nu, er bestanden sund og rask, siger biolog Erling Krabbe, Naturstyrelsen i København:

Skulle man have lyst til at smage det møre kød fra hjortevildtet, sælger Naturstyrelsen i Blåvandshuk kronvildt ind til udgangen af januar.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »