Analysefirmaet Sus Scrofa har afsløret, at Venstre fik helt usædvanligt mange stemmer fra jægerne til folketingsvalget den 18. juni …

Af Netnatur Rokoko-redaktion

Stemmerne kan relateres direkte til, at Lars Løkke Rasmussen inden valget har udtalt, at der bør være mindst én million flere svin i Danmark.

Det er jo alment kendt, at de fleste landbrugsbedrifter kører med underskud, og at banker samt realkreditinstitutter samtidigt har smækket kassen i, så yderligere investering i bedrifterne vil således ikke kunne komme på tale.

De danske jægere har derfor regnet ud, at der så må være tale om udsætning af vildsvin i et imponerende stort omfang, da der på ingen måde kan være tale om tamsvin.

Ifølge forlydender, har HKH Prinsegemalen allerede meldt sig som protektor for hele projektet, som det forventes, at Søren Gade vil stå i spidsen for. Søren Gade er som tidligere direktør i Landbrug og Fødevarer helt med på tidens trend om flere fritgående svin.

– Det skal blive rart at se andet end skovsvin i den danske natur, udtaler han uofficielt til Rokoko-redaktionen.


Netnaturs Rokoko-redaktion gør opmærksom på, at enhver sammenligning med autentiske personer og navne er helt tilfældige og i øvrigt er redaktionen blottet for enhver form for jordforbindelse.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »