Den danske rævebestand har gennem de sidste år stået model til mange plager. Rabies, skab, bændelorm og nu også hundesyge …

Af Redaktionen

Skab blandt rævene har gennem flere år tyndet kraftigt ud blandt landets ræve. Nu er det hundesyge, som tager livet af dyrene.

Danmarks rævebestand var ellers ved at være reetablet mange steder, men nu trues rævene af den meget smitsomme hundesyge.

Et skøn fra Kalø lyder på, at bestanden i dag er på omkring 80.000 ræve, men skønnet beror på en del usikkerhed, da der ikke foretages egentlige tællinger af rævebestanden. Skønnet er alene baseret på vildtudbyttestatistikken. Statistikken over vildtudbytte viser, at der årligt nedlægges omkring 40.000 ræve, så derfor formoder man, at bestanden er dobbelt så stor.

Midt i 1960’erne blev der årligt nedlagt cirka 60.000 ræve. Men så kom skab-epidemien, der begyndte på Bornholm, hvor den til slut udryddede rævene. Derefter rullede smitten op gennem Jylland fra fra midten af firserne.

»Den gjorde et væsentligt indhug i rævebestanden. Epidemien sprang over Fyn, men kom til Sjælland i 2003. Det første tilfælde blev fundet på Amager. Dengang var der rigtig mange byræve i København, på banelegemer og i haver, men så kom der skab, og siden har det været tyndt med meldinger om byræve på Sjælland,« siger Sussie Pagh fra Kalø ril Ritzau.

Der forekommer stadigt ræveskab på Midtsjælland og i Midtjylland, understreger dyrlæge og specialkonsulent Marian Chriel fra DTU Veterinærinstituttet.

»Så skab er ikke væk fra rævebestanden. Men den voldsomme udtynding betød, at smitten mellem dyrene blev reduceret væsentligt. Det ulmer, og der kommer en enkelt ræv med skab hist og pist, men vi har ikke længere den voldsomme epidemi,« siger hun.

Minkfarme smittet

Den nye trussel mod rævene er hunde- eller hvalpesyge – er en meget smitsom og dødelig virussygdom, der især rammer dyrenes lunger, fordøjelseskanal og nervesystem. Denne virus, som er i familie med mæslinger, spredes, når dyret nyser.

Hunde vaccineres mod virussygdommen, men kan være med til at bære smitten videre. Den rammer også rovdyr i naturen, indtil videre dog kun i Jylland, hvor den smitter mår, ilder, mårhund og grævling. Når den rammer sæler, er den kendt som sælpest.

I 2011 blev tre minkfarme inficerede. Først i marts 2012 bliver den fundet i ræve og igen i juli 2012 i minkfarme, oplyser Marian Chriel.

»Hundesygen er en virus, vi ser med jævne mellemrum hos vilde dyr og i minkfarme. Den har cirkuleret her i foråret og har medvirket til en mærkbar reduktion i antallet af ræve flere steder.

Heldigvis er ræven en født overlever, og den skal nok også komme over denne omgang.

 

%d bloggers like this: