Danskerne er gode til at indberette invasive arter, når de møder dem i naturen. Miljøstyrelsens indberetningsportal har fået 767 af slagsen i 2017. Det er især kæmpebjørneklo og de store pileurter, som dominerer

Af Svana.dk

Den danske natur er mangfoldig, men de invasive arter er der ikke plads til. Derfor er danskernes hjælp med indberetninger via Miljøstyrelsens portal til stor gavn:

– Vi har fået gennemsnitligt to indberetninger om dagen i 2017. Det er et pænt resultat for indberetningsportalens første år, men vi håber selvfølgelig på at få endnu flere i 2018.

– Indberetningerne skal bl.a. være en hjælp til at fastsætte den rigtige håndtering af de 49 invasive arter, som er omfattet af EU-forordningen, siger Josefine Møller, biolog i Miljøstyrelsen.

Kæmpebjørneklo er den invasive art, som danskerne har indberettet flest af med 225 gange i 2017, dernæst kommer de store pileurter (japan- og kæmpepileurt) med 168 gange, signalkrebs med 49 indberetninger, rynket rose med 42 gange og mårhund med 34. Derudover kommer dræbersnegl,terrapiner, de invasive  gyldenris (sildig og canadisk),vaskebjørn og nilgås på top-10-listen.

De indsamlede data fra portalen kan bruges til at afgøre, hvor udbredte de forskellige arter er i Danmark og give os besked, hvis der observeres en invasiv art, som ikke før er observeret i Danmark. Det er nødvendigt at kende arternes udbredelse for at vurdere, om en eventuel bekæmpelse er mulig, eller om man kan begrænse spredningen.

Voksende problem

Invasive arter er et voksende problem i hele verden, som kan få store samfundsøkonomiske, sundhedsmæssige og biologiske konsekvenser. En effektiv indsats mod spredning af disse arter kræver derfor samarbejde på tværs af landegrænser. Det er i det lys, man skal se EU’s vedtagelse af en liste over 49 uønskede invasive arter.

Indberetningerne og observationer fra andre kilder giver os et billede af udbredelsen af de 49 arter i Danmark. Udbredelsen for hver enkelt art indrapporteres til EU og deles med alle medlemslande, så man i Europa kan være opmærksom på, hvilke arter der kunne være på vej.

Det er specielt i de lunere måneder, at danskerne indberetter de invasive arter til portalen, men det er skam også muligt at gøre det om vinteren:

– Hvis man er ude og gå en vintertur, så kan man f.eks. i øjeblikket se de visne blomsterstande af gyldenris, og selvom den ikke er gul og blomstrer lige nu, så vil vi stadigvæk gerne have indberetninger, og allerbedst er det, hvis der er et billede tilknyttet, siger Josefine Møller.

Link til indberetningsportalen

Læs mere om invasive arter

 

%d bloggers like this: