Hvad mener DCE-direktør om universitetets egen rapport om kronvildt, som nu er behandlet i Nævnet for Videnskabelig Uredelighed. Se svar på rejste spørgsmål her

Af Redaktionen

Den danske vildtbiolog Egon Bennetsen rejste i januar 2018 en sag i Nævnet for Videnskabelig Uredelighed, NUV

Vildtbiologen, som har hjortevildt som speciale, mener, at der i rapporten er anvendt metoder, der kan betegnes som videnskabelig uredelige. 

Cirka to år efter klagen blev rejst, var nævnet i november 2019 klar med et svar, og i afgørelsen fra Nævnet lyder de to hovedkonklusioner som følgende:

1.  Nævnet finder ikke at der foreligger videnskabelig uredelighed, jf. lovens § 16, stk. 1.

2: På baggrund af sagens oplysninger vurderer nævnet, at sagen kan indeholde forhold om tvivlsom forskningspraksis. Nævnet oversender derfor sagen til forskningsinstitutionen til videre behandling, jf. lovens §

Det er dermed op til DCE, der har leveret rapporten til de danske myndigheder at vurdere, om “sagen kan indeholde forhold om tvivlsom forskningspraksis”

Kritik og kommunikation 

Den 23. november 2019 rettede Netnatur.dk henvendelse til Hanne Bach, der er direktør for DCE, da vi efterlyste en kommentar på sagen, som her på siden har udløst en lang række artikler. Både før den rejste kritik af DCE’s rapport endte som en klage i Nævnet og i mindre omfang efterfølgende. 

Vores henvendelse til DCE drejede sig om en generel kommentar og en mere specifik, da vi gerne vil vide om sagen har givet anledning til ændring i DCE’s politik, der jfr. udtalelse ikke tillader dialog med enkeltpersoner som f.eks. en uddannet dansk vildtbiolog.  

Klik og læs: DCE ønsker ikke at svare på spørgsmål rejst af kritisk vildtbiolog

DCE direktør

“DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi leverer uvildig rådgivning og viden om natur, miljø og energi baseret på forskning af høj kvalitet og bidrager dermed til den nationale og internationale samfundsudvikling.” KILDE: DCE’s hjemmeside

 

Den 3. december bringer vi Egon Bennetsens kommentar på afgørelsen og den 4. december 2019 modtages svar fra DCE’s direktør. 

Hanne Bach beklagde indledningsvis det lidt sene svar og skrev desuden følgende: 

” Klagesagen er under behandling i relevante organer i AU og DCE har pt. ingen kommentarer til Nævnets afgørelse. Det vil efter sagens afgørelse på AU være op til universitetets rektor at vurdere, hvorvidt der i afgørelsen findes anledning til opfølgning.”

Netnatur takkede for svaret, men præsiderede, at vi meget gerne så spørgsmålet om DCE’s holdning til kommunikation med enkeltpersoner, som f.eks. en dansk uddannet vildtbiolog, besvaret. 

Det oprindelige spørgsmål fra Netnatur.dk lød:

Specifikt vil jeg desuden gerne vide om den lange debat om emnet, som altså “endte” med en sag i Nævnet, har givet anledning til overvejelser i DCE, som overfor Netnatur.dk i oktober 2016 oplyser, at DCE ikke går i dialog med enkeltpersoner. Klik på link herunder og se de spørgsmål, som vi på det tidspunkt ønskede besvaret. Læs desuden DCE´s begrundelse for ikke at besvare de rejste spørgsmål. 
 
 
Er det stadig DCE’s politik, at man ikke går i dialog med enkeltpersoner – som f.eks. en uddannet vildtbiolog og ej heller vil svare på spørgsmål rejst af f.eks. Netnatur.dk, der siden 2001 har fungeret som nyhedsmedie for jægere og andre naturbrugere og som i øvrigt – før denne sag startede – havde en på alle måder frugtbar kommunikation med både nuværende og tidligere medarbejdere knyttet til DCE? 

I vores påmindelse om at få dette spørgsmål besvaret, lød det i et mail-svar fra DCE direktør Hanne Bach:

“Jeg har ikke, som jeg nævnte i mit svar, yderligere tilføjelser.”

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 150)

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »