Institut for Bioscience og DCE indbyder alle interesserede til temadag om forskning og forvaltning af fugle og pattedyr d. 22.1. 2019. Pris kr. 700,-  

Af DCE

Den store befolkningsudvikling, især i de sidste par hundrede år, har forårsaget et større og større pres på naturen og dens ressourcer.

Resultatet er det landskab vi har i dag, hvor meget lidt natur får lov til at ligge urørt hen og hvor menneskelige tilstedeværelse påvirker vilde dyr direkte og indirekte.

Det store pres på naturen er temaet for den 7. nationale temadag vedr. fugle og pattedyr med titlen: Menneskets påvirkning af vilde dyr i Danmark.

Blandt de emner, som vil blive berørt på temadagen er:

·       Rekreative forstyrrelser af vandfugle

·       Genetiske konsekvenser af udsætninger af jagtbare fugle

·       Tungmetaller fra jagtammunition i økosystemerne

·       Støjeffekter af jagt

·       Rodenticider i fødekæden

·       Påvirkninger af sæler og marsvin

·       Effekter af pesticider på fugle og pattedyr

·       Genopretningsplan for truede fugle i landbrugslandet

Det vil være muligt for konferencedeltagerne at medbringe egne posters og stande inden for emnet Forvaltning af og forskning i fugle og pattedyr.

Pris for deltagelse (inklusiv frokost, kaffe/te): 700 kr. (400 for pensionister; 100 kr. for studerende.)

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »