Nedlæggelse af en ulv i Danmark sammenholdt med ulve, der forsvinder på mystisk vis, er årsag til et nyt notat, der ser nærmere på ulovlig efterstræbelse af ulv i Danmark

Af redaktionen 

”Siden ulvens genindvandring til Danmark i 2012 er der forsvundet en række ulveindivider fra den danske natur, heraf formodes mindst 10 ulve at være døde i Danmark uden at være blevet genfundet.”

Det skriver DCE i indledning til et notat, der under titlen Tiltag mod ulovlig efterstræbelse af ulv stiller skarpt på ulovlig efterstræbelse af ulv.

Årsagerne til ulvenes endeligt er ukendte, men med tanke på, at én ulv i 2018 blev dokumenteret nedlagt ulovligt i Vestjylland, samt erfaringer med ulovlig efterstræbelse af ulve i vores nabolande, kan det ikke udelukkes, at en del af de forsvundne danske ulve, også kan være udsat for ulovlig efterstræbelse.

” Ulovlig efterstræbelse af beskyttede arter udgør et udbredt fænomen og en forvaltningsmæssig udfordring, både i og uden for Danmark. Når det specifikt gælder vildtlevende ulve, viser studier, at den kryptiske dødelighed – dvs. den dødelighed, der ikke kan forklares med trafikdrab og naturlige årsager – er høj i mange lande. Den i litteraturen dominerede forklaring på den kryptiske dødelighed er ulovlig efterstræbelse (Suutarinen & Kojola, 2018; Kaltenborn & Brainerd, 2016; Liberg et al. 2012). Selv om der hidtil kun er ét dokumenteret eksempel på ulovlig aflivning af ulv i Danmark, har der siden ulvens genindvandring floreret flere anonyme tilståelser og påstande om sådanne. Den seneste statusopgørelse for ulve i Danmark angiver, at ni ud af 24 ulve registreret med kendt genetisk profil i Danmark mellem 2012-19 er forsvundet per 1. oktober 2020 (Olsen et al. 2020), hvilket tyder på en højere dødelighed end det, man kan forvente i naturen”: CITAT DCE

 

Baggrunden for udarbejdelsen af den nye rapport er at Miljøstyrelsen i fremtidige forvaltningstiltag ønsker et notat, som beskriver de væsentligste potentielle tiltag som vurderes, at kunne reducere risikoen for ulovlig efterstræbelse af ulve i Danmark.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »