Det er en dårlig idé at placere vindmøller i og nær skov- og vådområder, hvis man ønsker at passe på flagermusene, mens testcenteret kun vil have begrænset negativ påvirkning af fuglene, lyder det fra DCE

Af DCE

Det er en dårlig idé at placere vindmøller i og nær skov- og vådområder, hvis man ønsker at passe på flagermusene, mens der for fuglenes vedkommende vurderes, at testcenteret vil have en begrænset negativ påvirkning af fuglebestandene i området

Det er blandt andet konklusinerne i en videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, der på baggrund af undersøgelser er udarbejdet af forskere fra Institut for Bioscience ved AU.

Læs mere: Flagermus og fugle ved Vindmøller i Østerild

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »