Hvis gennemskud eller ekstra kraftig dybdevirkning er ønskeligt, som f.eks. i forbindelse med store og skudstærke dyr, kan den delvis homogene kugle være løsningen

Af Ib Nordentoft Andersen / Frank Nørby

Ekspanderende, delvis homogene kugler

Inden opfindelsen af de bondede (sammensvejsede) kugler, var et af problemerne, at kuglerne mistede en større del af deres vægt på vejen gennem byttet. Eller værre endnu var det, hvis de almindelige blødnæsede kugler disintegrerede med total splintring som resultat, og bly og kappestumper blev spredt over et større område af det ellers anvendelige kød.

Tykkere, kraftigere kapper kunne hjælpe på problemet. Men selv på kugler af partition typen forsvandt ofte hele den forreste del af kuglen ved afskrælning af kappedele og blykerne. Især når kraftige knogler blev truffet.

“En sådan reduktion i kuglevægt forringede momentum og dermed dybdevirkningen og kunne resultere i et mistet dyr.”

En af de brugbare løsninger på problemet, var en kuglekonstruktion halvvejs mellem en homogen kugle og en almindelig blødnæset. Hvor den ene ende af kuglen havde blykerne, mens den anden ende var lavet helt af messing/bronze.

Nu afdøde Jack Carter konstruerede den senere så kendte Trophy Bonded Bear Claw, der i dag fremstilles af Speer for salg til hjemmeladere. Samtidig lades den i diverse kalibre af Federal.

Denne kugle består af et bronze ”stang”, der forsynes med et hulrum i den ene ende som derefter fyldes med bly, der ved høj varme bliver sammenlåst med bronzen.

TBBCBullet

Her ses opbygningen af Speer/Federal kuglen tydelig. Forrest/øverst den frilagte del af kuglen der er beskyttet mod magasinskader på en måde, der ligner Vulcan, dog uden de indad drejede kappekanter. Selve blykernen er varmesvejset til kappen og ligger i et præcisionsboret hulrum, der nederst/bagest bliver tykkere for at forhindre overekspansion.

Winchesters udviklingsafdeling; Combined Technologies gik den modsatte vej og anbragte deres blysektion i bagenden af deres Failsafe kugle. Men de havde formodentligt skelet til den nye homogene kugle fra barnes, der havde et hulrum i formet i det forreste af kuglen.

Fire slidser

Dette hulrum var forsynet med fire slidser, der hjalp med til at åbne spidsen i et karakteristisk kryds meget lig et X (Barnes’ kugle hed da også Barnes X). Failsafes spids virker på samme måde, som Barnes X, men har et hulrum i bagenden fyldt med bly.

Dette hulrum er yderligt forsynet med en indvendig stålskål, der skulle forhindre, at den bageste del af kuglen begyndte at bule ud.

stwinx 072006d

Øverst ses den ekspanderede spids på Winchester Failsafe med de typiske fire bananskræller.

20---coupe-Fail-Safe-140-gr

I den gennemskårne del ses både den hule spids og bagenden med den indbyggede stålskål. Denne kugle giver særdeles god dybdevirkning med op mod 100% restvægt.

Den er desværre dyr at fremstille, hvorfor produktionen blev indstillet. Men det burde stadig være muligt, at finde den på jagtforretningernes bageste hylder.

mrxbullets

Barnes semihomogene kugle MRX er gået endnu et skridt videre og har fået en polymer spids, til at sikre ensartet ekspansion, foruden at give en bedre aerodynamisk form (BC).

I lighed med Winchesters Failsafe sidder blyet i bagenden, men der er ingen indbygget stålskål. Den udvendige form på kuglen er interessant, da der er fræset fire riller i materialet.

Formålet med disse riller er at nedsætte kuglens bærende overflade og dermed reducere friktionen i piben.

Rhino

I Sydafrika har en ivrig jæger og håndlader, Kobus van der Westhuizen, udviklet en meget effektiv version af denne type kugler.

De første kalibrer kom på verdensmarkedet i 1999 under det passende navn Rhino (næsehorn). Forinden var gået en lang testperiode, hvor et stort antal professionelle jægere havde afprøvet virkningen.

Tilbagemeldingerne var overordentlig positive. Blandt andet har den kendte PH, dyrlæge og forfatter Kevin Robertson afprøvet flere forskellige kalibre og rost kuglen på grund af dens effektivitet, der har resulteret i næsten konstante nedlæggelser i første skud.

images

Rhino kuglerne adskiller sig fra Speers Trophy bond ved at have et ret lille hulrum til blyet og disse kugler virker da også nærmest som homogene kugler, hvor den lille blykerne mest virker som en balancestabiliserende faktor.

Resultaterne med rhino kugler har hidtil været særdeles gode. De er dyre og sjældent nødvendige til dansk jagt, men til drivjagt på vildsvin kommer de til deres ret og til større vildt, især naturligvis i Afrika, er de meget succesfulde.

Polymer spids

Det sidste skud på stammen er Winchester’s XP3, der endnu engang er udviklet af Combined Technologies. Kuglen ligner til forveksling Barnes MRX, så man får mistanke om et samarbejde gennem CT. Vi finder da også her en polymer spids til at hjælpe med ekspansion ved forskellige hastigheder. XP3 er tilgængelig i Danmark i de mest almindelige kalibre. Dog desværre ikke i 6,5×55 mm.

cartouche-federal-30-06-springfield-nosler-ballistic-tip-vital-shok-165g

Winchester XP3.

De delvis homogene kugler er ikke særlig kendt på det danske marked. Men for eksempel til trykjagt på vildsvin og elg samt turen til Afrika eller Alaska, kommer de rigtigt til deres ret og har oparbejdet et godt ry for effektiv nedlæggelse af større og skudstærkt vildt.

Men man bør nok være opmærksom på denne kugletypes meget effektive dybdevirkning og gennemskydnings evne, der øger risikoen for opspringere.

LÆS OGSÅ: De forskellige kugletyper #1

LÆS OGSÅ: De forskellige kugletyper #2

LÆS OGSÅ: De forskellige kugletyper #3

LÆS OGSÅ: De forskellige kugletyper #4

LÆS OGSÅ: De forskellige kugletyper #6

LÆS OGSÅ: De forskellige kugletyper #7

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 179)

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »