Er der udbrudt krig mellem Danmarks Jægerforbund (DJ) og Lands Jagtforeningen? Det frygter kendt og anerkendt lederskribent

KLIK og læs mere om Adaptiv forvaltning

Kommentar af Michael Sand, Netnatur.dk d. 9. juli 2014

Er der udbrudt krig mellem Danmarks Jægerforbund (DJ) og Lands Jagtforeningen? Det frygter kendt og anerkendt lederskribent. Frygten tager udgangspunkt i en pressemeddelse, som stiller kritiske spørgsmål til DJs nye forvaltningsplaner. Men den omtalte pressemeddelse rejser en manglende debat og kan næppe betragtes som en krigserklæring

En pressemeddelse fra Lands Jagtforeningen (LJF) offenliggjort på Netnatur får redaktør Steen Andersen, HuntersMagazine til at frygte, at der er udbrudt krig mellem jagtorganisationerne, som han mener bør stå sammen og samarbejde i stedet.

KLIK og læs: Jagt eller hollandsk syge?

Lederen tager udgangspunk i en generel antagelse, som vel går helt tilbage til den gang, hvor den første debat om blyhagl delte vandene.

En krig om bly

De tre forskellige jagtforeninger, som vi havde dengang, udtrykte forskellige holdninger til brug af bly, hvilket bl.a. gjorde det vanskeligt for daværende miljøminister at finde det rigtige ben at stå på i forhold til de alternative hagl, som man var begyndt at anvende i amerikanske vådeområder etc. Den ene forening mente ét, de to andre noget andet om haglenes egnethed i Danmark.

Nu står vi foran en lignende sitation, der måske bryder fundamentalt med den måde, som vi hidtil har tilgået vildtforvaltningen på. Og naturligvis rejser det en række spørgsmål.

Ikke mindst da Danmarks Jægerforbund, der har ført ideerne til torvs, endnu ikke har meldt ud og forklaret, hvad det er de egenlig mener.

Hvad mener DJ-ledelsen egentlig?

Netnatur har således efterlyst en kommentar fra DJ-ledelsen på tilsendte pressemeddelse fra Lands Jagtforeningen, inden den blev offenliggjort her på sitet, ligesom vi har søgt informationer på DJ’s hjemmeside, som måske kunne gøre os alle klogere på, hvad det egenlig er Danmarks Jægerforbund mener, vi vinder ved overgangen til Adaptive vildtforvaltning.

Desværre har indsatsen været resultatløs, hvis man ser bort fra en artikel om jagt på kortnæbbede gæs bragt på DJ’s hjemmeside, som indikerer hvilke fordele DJ ser i de nye forvaltningsprincipper i forhold til jagt på kortnæbbet gås.

Jagttider har “altid” i et eller andet omfang været adaptive – altså tilpassede. Men de nye tanker, der arbejdes på i Danmark, er mere end blot mere dynamiske jagttider. Spørgsmålet er hvor meget de nye tanker ligner de principper, der forvaltes efter i Holland ?

Ikke en krigsærklæring

Kortnæbbede gæs er kendt for en meget svingende ynglesucces og bør måske administres med en alternativ afskydningsplan. Men hvad med de mange andre vildtarter?

Kan vi også her med fordel gå over til en Adaptiv forvaltning? Og hvad med det stationære vildt som kronvildt, råvildt og hare?

Lands Jagtforening er p.t. den eneste organisation, der reelt har forholdt sig kritisk til de nye ideer, der siver ud fra Danmarks Jægerforbund.

Derfor ser jeg heller ikke tilsendte pressemeddelse som en krigserklæring, men som en simpel efterlysning af de svar, som naturligvis burde være debatteret inden ledelsen i Danmarks Jægerforbund lod begejstringen boble over og lod de nye ideer sive ud i det offenlige rum.

Det har kun skabt usikkerhed blandt de jægere, der har engageret sig i jagtens sag og – ikke mindst – blandt de mange, der er berørt at jagtens sag.

For hvad er det egenlig der sker i toppen af den organisation, som har monopol på jægernes bidrag til den førte vildtforvaltning?

Den tilsendte pressemeddelse ser jeg da heller ikke som særlig krigerisk eller farlig … eller som udtryk for en frihedstrang, der fører til stor ulykke for alle, som lederen giver udtryk for.

Af gøre ingenting

Historisk set er der også krige, som er startet fordi man for fredens skyld valgte at forholde sig passiv og se til. Men at gøre ingenting er også at gøre noget.

Selv om der udtrykkes mange sympatiske tanker og ønsker om det bedste for jagtens sag i Steen Andersens leder, er det ikke kritiske røster, der er jagtens største udfordring. Det er tværtimod mangel på samme.

I sidste ende kan det nemlig betyde, at vi bevæger os ud af et spor, som ikke har været tilstrækkelig belyst og drøftet blandt de mange kvalificerede røster, der har jagten og dens fremtid på sinde.

For god ordens skyld understreges det, at Netnatur hverken er for eller imod den ene eller anden form for forvaltning. Det overlader vi til organisationerne.

Men det kræver, at vi lader dem diskutere sig frem til den bedste model for fremtidens vildtforvaltning. Og gerne i et offentlig rum så al usikkerhed belyses og alle får mulighed for at byde ind med deres synspunkter.

Om man betragter den debat som uenighed eller som samarbejde, må være op til den enkelte. Men krig kan det næppe kaldes.

Alle er velkomne

En sidst kommentar: Netnatur lægger naturligvis gerne spalteplads til Danmarks Jægerforbund, Lands Jagtforeningen eller hvem der i øvrigt har noget at bidrage med i den aktuelle debat. Det mener vi er den bedste sikring mod skadelig ufred mellem jægerne og de organisationer, som de hver især ønsker at støtte.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »