– Med flere dispensationer til natsigte kan langt flere mårhunde skydes inden de får hvalpe, lyder det fra kendt danske jagtdebattør

Af Redaktionen

Miljøminister Lea Wermelin har meddelt, at hun vil tillade brug af natsigte til regulering af mårhund. Men hun har også oplyst, at hun ikke ved hvornår man kan være er klar med en lovtekst, som kan gøre det lovligt, at skyde mårhund ved hjælp af night vision. 

Den i jægerkredse kendte debattør Jørgen Nielsen, er dog bange for, at man kommer for langt hen på foråret inden jægerne kan gøre brug af natsigte til regulering af mårhund. 

Det kan betyde, at reguleringen sættes ind på et tidspunkt, hvor en stor del af mårhundene har hvalpe i graven. 

Det får Jørgen Nielsen til at påpege, at man allerede nu bør begynde at udstede dispensationer til brug af natsigte til reguleringen af den invasiv mårhund, som ikke mindst blandt fuglekendere, er kommet i bad standing,

Ornitologerne mener, at den rævestore mårhund udgør en alvorlig trussel mod en allerede presset bestand af forskellige former for jordrugende fugle – herunder i særdeleshed fugle, der yngler i vådeområder. 

Derfor bør ministren sikre sig, at der allerede nu – og mens der ventes på lovliggørelsen – kan udstedes langt flere dispensationer til brug af natsigte end tilfældet er nu.  

I følge Jørgen Nielsen er der ingen grund til at nøle med tilladelserne, eftersom der allerede er udtrykt politisk opbakning til brug af natsigte fra  både Vildtforvaltningsrådet og fra miljøministeren.

– I stedet for at presse en lovliggørelse for hurtigt igennem med risiko for lovsjusk er det bedre, at man bruger den tid, der skal til for at udforme et grundigt og gennemtænkt lovgrundlag, påpeger Jørgen Nielsen overfor Netnatur.dk. 

– Indtil lovmøllen har malet færdigt, er det bedre – ikke mindst af hensyn til det dyreetiske – at få flest mulige avlsdyr fjernet, før de får hvalpe, udtaler han. 

Han mener det vil være decideret dårlig PR for Miljøministeriet, hvis ikke man ikke – set ud fra dyreetiske årsager – udnytter de muligheder, som findes, og dermed kommer i gang med regulering af mårhunde mens tid er. 

– Mårhunde kan få over 10 hvalpe i et kuld, og derfor tæller de mårhunde, som nedlægges nu, rigtig meget i det samlede regnskab påpeger den danske jagtdebattør Jørgen Nielsen.  

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 137)

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »