Omkring 1800 var der i størrelsesordenen 10 mio. par ynglefugle i Danmark. Herefter øgedes den samlede bestand til over 16 mio. par i 1900-tallet, især på grund af mere skov og langt flere træer og buske i landskabet

Af Fugle og Natur, dof.dk

For første gang er der sat tal på bestanden af danske ynglefugle gennem de sidste to århundreder. Det sker i en ny afhandling om fuglelivets udvikling siden år 1800, der udkommer som et særnummer af Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift her i foråret 2021.

I monografien ”Danmarks fugle gennem to århundreder” beskrives udviklingen i Danmarks yngle- og trækfuglefauna siden år 1800 i relation til ændringer i både landskabet, klimaet, miljøet og samfundet. Forfatterne er Hans Meltofte, Lars Dinesen, David Boertmann og Poul Hald-Mortensen, og afhandlingen bygger på over 1000 skriftlige kilder.

Blandt de historiske nyheder i afhandlingen er altså en konkret vurdering af ynglefugle-bestandene i Danmark siden år 1800.

– Tallene er naturligvis kun grove vurderinger, og de skal ikke tages for andet end et forsøg på at nå frem til nogle størrelsesordner for ændringerne. De skal nok give anledning til debat, siger Hans Meltofte til Fugle & Natur.

Bestandsstørrelserne af de danske ynglefugle er vurderet i årene 1800, 1850, 1900, 1945, 1974, 1993-96 og 2014-17. Det er sket ved en ”oversættelse” af de primært sproglige vurderinger i de historiske kilder kombineret med kendskabet til udviklingen i de forskellige landskabstyper, som de enkelte arter primært lever i.

Forfatterne har brugt syv intervaller, hvor ”meget sjælden” omfatter 1-10 par, ”sjælden” 10-100 par, ”fåtallig” 100-1000 par, ”ret almindelig” 1000-10.000 par, ”almindelig” 10.000 – 100.000 par, ”meget almindelig” over 100.000 par og ”hyper-almindelig” over 1.000.000 par. Dertil indgår konkrete, historiske optællinger af primært større fuglearter også i vurderingerne.

Det overordnede resultat er altså en fremgang fra i størrelsesordenen 10 millioner par ynglefugle i starten af 1800-tallet til over 16 millioner fra midten af 1900-tallet og derefter i de seneste tre årtier en tilbagegang på mere end to millioner par.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »