Arealkrav er indstillet: Det er nu op til minister Lea Wermelin at beslutte om hun vil bryde med årtiers tradition og indføre arealkrav for jagt på hjortevildt

Af Redaktionen

Den Nationale Hjortevildtgruppe (DNH) gør det nu klart, at det indstilles til miljøministeren, at der bør indføres arealkrav i relation til jagt på kronhjorte og dåhjorte større end spidshjorte.

Dermed er det op til minister Lea Wermelin at afgøre om hun vil følge indstillingen og dermed bryde med årtiers tradition indenfor jagt- og vildtforvaltningen.

Det danske vildt og herunder det danske hjortevildt, som har været i voldsom fremgang i de seneste årtier, har hidtil været reguleret via jagttiderne.

Den Nationale Hjortevildtgruppe (DNH) mener dog, at man fremover skal indføre et arealkrav for jagt på hjortevildt, da man mener man dermed kan opnå en større andel af ældre hjorte i bestanden. 

Arealkrav

Vildtforvaltningsrådet var under åben høring i Folketinget i 2016 ikke i stand til at svare på om deres indstilling var i strid med ejendomsretten og Grundloven, som det har været fremført.
 
Ingen fra Den Nationale Hjortvildtgruppe deltog under høringen. 

 

I følge vildtbiolog Egon Bennetsen, som har hjortevildt som speciale, er det dog muligt at opnå en større andel af ældre hjorte i bestanden uden at gribe til arealkrav eller ander mere bureaukratiske tiltag i forvaltningen. 

Arealkrav løser ikke udfordringen, har han hævdet i en lang række artikler skrevet her på siden. 

I stedet anbefaler han, at man tilpasser jagttiderne, så der i langt mindre grad end tilfælder er i dag, drives jagt i hjortevildtets parringsperiode.

Ved at flytte jagttiden ud af brunsten, vil man i følge den danske vildtbiolog opleve et markant fald i afskydningen af især de voksne, trofæbærende hjorte. 

Den danske biolog har gentagne gange påpeget, at målet – formuleret af Vildtforvaltningsrådet – ikke alene er flere voksne hjorte. De skal samtidig udgøre en langt større andel af bestanden. 

Derfor er det vigtigt, at det er de rigtige dyr, (de unge, som der er fleste af) der nedlægges og de rigtige, altså de ældre, der skånes via en korte jagttid.

En jagttid, hvor de ifølge Bennetsen fremfor alt har fred i den periode, hvor de forplanter sig og er meget synlige og aktive. 

Står råvildtet også for skud?

I første omgang omhandler forslaget kun jagt på kronhjort og dåhjort.

Udtalelser på de sociale medier tyder dog på, at arealkrav ved jagt på råvildt også kan være på vej til debat i Vildtforvaltningsrådet. 

Dermed kan det se ud til, at Søren Gade (V) kan få ret i sin profeti, da han under en debat om fremtidens hjortevildt i 2016 advarede om at råvildtet kan blive det næste. 

Søren Gade

SØREN GADE:
IKKE BRUG FOR NYT BUREAUKRATISK SYSTEM

 

9 ud af 10 jæger svarede nej til arealkrav

Jægerne er i følge undersøgelse gennemført i de store jagtgrupper på de sociale medier modstander af arealkrav, hvor mere end 3.000 svarede på de rejste spørgsmål. 

9 ud af 10 tilkendegav, at de er modstandere af arealkrav …

Der er ikke gennemført en lignende og måske mere repræsentativ undersøgelse blandt landets godt 230.000 jagttegsberettigede mænd og kvinder. 

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 150)

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »