Hvorfor døde fiskene i Filsø i sensommeren 2018? Københavns Universitet har set nærmere på årsagerne og er nu klar med en konklusion

Af AAGE V. JENSEN NATURFOND

Københavns Universitet har sammenstillet alle data og kan nu konkludere, at sommerens fiskedød i Filsø skyldtes en kombination af meget varmt vejr igennem længere tid og et voldsomt skybrud i begyndelsen af august, som skyllede en stor ophobning af organisk stof ud i søen.

Filsø er en af landets bedst overvågede søer, hvor alle relevante parametre undersøges intensivt i hele søen, bl.a. ved både faste og flydende målestationer, der måler kontinuert.

Disse målestationer er udstyret med forskelligt udstyr, der måler lys, vind, temperatur, ilt, vandføring, vandstand, pH, klorofyl. Vandprøver udtages løbende forskellige steder i søen, og en lokal opsat vejrstation giver information om vejret.

Den løbende indsamling giver millioner af måledata, der nu er analyseret og indgår i vurderingen af årsagen til fiskedøden i Filsø.

Undersøgelsens konklusion

På basis af en analyse af de meget omfattende data slår lektor ph.d. Theis Kragh på Ferskvandsbiologisk Laboratorium fast, at:

Iltsvindet i Filsøs Søndersø er opstået som et samspil af klimatiske faktorer med meget varmt og tørt vejr over en rekordlang periode og stor ophobning af organisk stof i et meget stort og kraftigt drænet opland med grøfter, kanaler og drænrør. Det ophobede organiske stof udtømmes pludseligt i søen efter et skybrud og giver anledning til kraftigt iltsvind i det varme vand pga. forhøjet iltforbrug til nedbrydning af det tilførte organiske stof samt marginal ilttilførsel fra luften i det stille vejr og fra fotosyntese pga. udslukning af lyset af det brunfarvede organiske stof.

Med andre ord udvikles et iltsvind sig meget hurtigt og kraftigt over en kort periode som følge af bakteriers aktivitet og vandplanters begrænsede fotosyntese. Konklusionen underbygger universitets første udmelding, og dokumenterer, at fiskedød kan opstå på andre måder end normalt kendt, som ved fx giftige alger eller bundvendinger.

Det organiske stof kan stamme fra flere mulige arealtyper i oplandet (fx. græsmarker, kornmarker, hede og skov). Det vurderes, at det organiske materiale har stået i grøfter, kanaler, drænrør og i vandmættede jorder under høje temperaturer og iltfattige forhold i det varme vejr. Det organiske materiale er derfor ikke omsat og har bygget sig op igennem længere tid, da der ikke har været regnbyger, som har kunnet skylle materialet ud.

Hvordan forhindres fiskedød fremover?

AAGE V. JENSEN NATURFOND vil samarbejde med Miljøstyrelsen, Varde Kommune, landbruget og andre interesserede om at finde løsninger, som betyder, at der kan undgås lignende hændelser ved Filsø i fremtiden. Det er samtidig fondens håb, at dette samarbejde også kan få betydning for andre søer.

Notatet fra Københavns Universitet er fremsendt til Miljøministeren, Miljøstyrelsen og Varde Kommune. Samtidig er Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening orienteret.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
http://www.shoesvoka.com/nike-62797
http://www.topshoesbpo.com/football-shoes-87474
https://www.coolshoesup.com/lifestyles-shoes-65667
http://www.outletzonesus.com/lifestyles-shoes-womens-73718
https://www.coolshoeszmz.com/lifestyles-shoes-womens-88469
https://www.saleshoesemz.com/nike-golf-shoes-42721
http://www.shoescooleby.com/nike-lifestyle-shoes-83665
http://www.shoesasooutlet.com/nike-lifestyle-womens-15887
http://www.resshoescool.com/nike-lifestyle-womens-15887
http://www.mmshoesforcheap.com/nike-lifestyle-womens-15887
http://www.goodvvshoes.com/nike-lifestyle-womens-15887
http://www.latestshoesgood.com/nike-flyknit-womens-shoes-22696
http://www.thebewoutlet.com/nike-flyknit-womens-shoes-39786
http://www.highquality23outlet.com/nike-air-max-29776
http://www.theemshoes5.com/nike-air-max-29776
http://www.cool23outlet.com/nike-air-max-29776
http://www.highquality5outlet.com/nike-air-womens-24369
http://www.welshoes2019.com/nike-air-womens-24369
http://www.theshoesvvv.com/nike-air-max-2017-womens-29925
http://www.kikishoescheap.com/nike-air-max-2019-56838
http://www.kikishoesvip.com/cheap-nike-free-run-49884
http://www.ccshoesvip.com/cheap-nike-free-run-26282
http://www.nkshoesccoutlet.com/cheap-nike-free-run-49884
http://www.theniceshoesoa.com/max-32348
http://www.coolshoes121.com/max-32348
http://www.coolshoes531.com/max-32348