Fokus på også jagtbare fuglearter er den oprindelige begrundelse for tilskuddet …

Så er det opklaret, hvordan Dansk Ornitologisk Forening – DOF – har fået snabelen i kassen med jagttegnsmidlerne. En sag, der er rejst her på Netnatur.dk af en lettere forundret jæger Jan Grubbe, Nakskov, som også er fugleinteresseret og mangeårigt medlem af DOF.

Af sagsakterne, der nu er fundet frem i arkiverne i Skov- og Naturstyrelsen, fremgår det, at Dansk Ornitologisk Forening i 1991 søgte om et tilskud af jagttegnsmidlerne. Karen Westerbye Juhl, der dengang var direktør i Skov- og Naturstyrelsen, meddelte i et brev til Dansk Ornitologisk Forenings formand, Christian Hjorth, at hun syntes, at det var rimeligt at imødekomme ansøgningen, fordi DOF’s tidsskrift involverer jagtbare fuglearter. For hende at se adskiller DOF’s tidsskrift sig principielt derfor ikke fra andre tidsskrifter, bl.a. Danmarks Jægerforbunds tidsskrift “Jæger”, hvortil ydes tilskud af jagttegnsmidlerne.

Efterfølgende havnede sagen på Vildtforvaltningsrådets bord, hvor den blev behandlet på et møde i september 1991. Sagen endte med, at Vildtforvaltningsrådet, inklusive Kristian Raunkjær, der på det tidspunkt var formand for Landsjagtforeningen af 1923, før han 1. januar 1992 satte sig i formandsstolen i Danmarks Jægerforbund, anbefalede miljøministeren, at der af jagttegnsmidlerne blev ydet tilskud til DOF til udgivelse af sit oprindelige tidsskrift, som i sin karakter er mere videnskabeligt baseret end “Fugle og Natur”. Af referatet fremgår det, at Raunkjær åbenbart var indstillet på, at der af jagttegnsmidlerne skulle ydes et endnu større tilskud end det på 50.000 kroner, DOF søgte om. I referatet citeres han i det mindste for, at han mente, at Vildtforvaltningsrådet tidligere havde anbefalet et højere tilskud end 50.000 kroner.

Spørgsmålet om fortsat støtte til DOF-tidsskriftet har herefter tilsyneladende ikke været drøftet. Det kan kun udlægges på den måde, at hverken Skov- og Naturstyrelsen eller Vildtforvaltningsrådet har ønsket at ændre praksis, fordi det velsagtens er fundet berettiget, at DOF fortsat oppebærer tilskud af jagttegnsmidlerne på 81,9 millioner kroner i 2005 til sit tidsskrift. En praksis, der fra 1991-2006 har betydet et samlet tilskud til DOF’s tidsskrift på 950.000 kroner.

Læs også artiklen: Jagttegnspenge til ornitologtidsskrift

Lollandsk jæger: Grotesk, DOF der vil jagten i Danmark til livs, får jagttegnsmidler til tidsskrift.

 

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »