Guldsjakalen er efter alt at dømme naturligt indvandret til Danmark, og det stiller sagen anderledes

Af Miljøstyrelsen

Når guldsjakalen er naturligt indvandret til landet, så  er den dermed ikke en invasiv art, og derfor må den ikke skydes.

Guldsjakalen er i fremgang i det meste af Europa, og sjakaler fra bestande på Balkan har etableret sig i både Tjekkiet, Østrig og Polen, hvorfra strejfere hurtigt kan finde til Tyskland og videre til Jylland. Ifølge biolog Hans Erik Svart er der så tale om naturlig indvandring, og derfor må arten ikke skydes.

Invasive arter er sat ud af mennesker

Til forskel fra arter, der naturligt kan sprede sig fra land til land, så er invasive arter uønskede, fordi de er sat ud i naturen af mennesker eller har spredt sig til naturen ved menneskers hjælp.

I den danske natur udgør de en trussel mod de arter, vi altid har haft i Danmark, og som vi gerne vil beskytte.

– Invasive arter som sumpbæver, vaskebjørn og mårhund er arter fra fjerne egne, der er sat ud i naturen af mennesker. Her i landet udkonkurrerer de arter, der naturligt hører hjemme i Danmark, og derfor skal de gerne udryddes, siger Hans Erik Svart.

En guldsjakal kan veje op til 15 kilo, hvorimod en ræv normalt vejer op til 8 kilo. Sjakalens pels er brunlig, og den har en stor busket hale. De lever blandt andet af fugle, æg, bær, padder, gnavere og andre smådyr. Arten kan ikke forveksles med ulve, der kan veje op til 60 kilo. Både ulve og guldsjakaler er fredede arter i EU.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »