Konflikter med mennesker betyder, at der nu indføres jagt på elefanter i Botswana, som med tiltaget vil sikre en mere bæredygtig fremtid 

KLIK og læs mere om AFRIKA

Efter indlæg af Mokgweetsi Masisi, President of the Republic of Botswana, Botswana Democratic Party (BDP)

Da min regering d. 23. maj 2019 meddelte, at Botswana ville løfte sit forbud og indføre elefantjagt, reagerede mange mennesker over hele verden, men især i USA og Stor Britannien, med chok og rædsel.

Hvordan kunne vi gøre sådan noget? Hvad kan dog retfærdiggøre nedslagtning af sådanne ædle og intelligente væsner? Og er det virkelig sandt, at vi har til hensigt at gøre disse storslåede dyr til hundemad?

Alle disse spørgsmål, og mange flere som dem, der er blevet rejst i de seneste dage, er forståelige – forståelige men dog alligevel basereret på misinformation.

Derfor indføres der jagt på elefanter

Mokgweetsi Eric Keabetswe Masisi er den nuværende præsident i Botswana og har været end del af landets parlament siden 2009. I dette indlæg forklarer han om hvorfor landet fjerner det forbud mod jagt på elefanter, der blev indført for nogle få år siden

Konflikter skal vendes til bæredygtige løsninger

Det er dog sandt, at vi fjerner forbuddet mod jagt, men vi gør det på en ekstremt begrænset, og stærkt kontrolleret måde.

Vi er ikke ude på at udrydde ​​vores elefantbestand.

Og nej: Elefanterne bliver ikke omdannet til mad for kæledyr og alt jagt sker i tæt samarbejde med myndigheder og videnskabsfolk. 

Elefantjagt og principper

Jagen på elefanter er baseret på tre vejledende principper:

Bevarelse af Botswana’s naturressourcer

Lettere sameksistens mellem mennesker og dyr

Fremmelse af videnskabelig forvaltning af landets elefanter og andre vilde dyr.

Jagtforbudet blev oprindeligt indført i 2014. Tilsyneladende som en midlertidig foranstaltning som reaktion på rapporter om fald i nogle vildtbestande. 

Men Botswanas elefantpopulation var ikke i fare. Tværtimod.

Mens antallet af elefanter i hele Afrika er faldet, er Botswanas elefantpopulation eksploderet fra 50.000 eller deromkring i 1991 til over 130.000 i dag.

Det er langt mere end Botswana’s skrøbelige miljø kan klare, da landet allerede er ramt af tørke og andre effekter af klimaændringer.

I takt med at elefanterne udvider deres sædvanlige område, hvor de søger  mad og vand, er der sket en kraftig stigning i antallet af menneskelige sammenstød, som ødelæggelse af afgrøder, husdyr og ejendom.

I nord har problemelefanter medført et fald majsudbyttet med helt op mod tre fjerdedele.

Og i følge en ekspert kan “Et års levebrød ødelægges på i løbet af en eller to nætter af elefanter.”

Dertil kommer, at den voksende bestand har ført til, at mennekser er blevet angrebet og endog dræbt af elefanter.

Man skal bemærke, at det ikke er forbuddet mod jagt, der har medført den enorme vækst i bestanden. Årsagen er at elefanterne, uden risiko for at blive jagtet, har udvidet deres område, hvis de søger vand og føde. 

Dette har medfødt, at modstanden mod elefanterne i de hårdtprøvede landdistriker er vokset. Elefanterne er kun forbundet med konflikter og tab af levebrød.

Skal bidrage positivt

Derfor har Botswana besluttet, at elefanter ikke kun skal være en udgift for lokalsamfundet. Det skal også være forbundet med indtægter.

Derfor indføres der jagt på elefanter

Ved at give elefanterne økonomisk værdi håber myndighederne i Botswana,  at der kan skabes en bæredygtig forvaltning af landets vildbestande til fordel for både dyr og mennekser

KLIK og læs mere om JAGTREJSER

Vi vil derfor tildele mere end halvdelen af ​de ​elefantlicenser, som vi udsteder, til lokalsamfundene. Og indføre en række foranstaltninger, der tager sigte på at sikre lokalsamfundene en betydelig ejerandel i turistbranchen.

På den måde vil vi gendanne elefantenernes økonomiske værdi for landdistrikterne.

Til gengæld vil dette give lokalsamfundene et stærkt incitament til at beskytte elefanter og det vilde dyreliv mod tab af habit, krybskytteri, og alt andet, der truer de vilde dyrs fremtid.

KLIK og læs mere om KRYBSKYTTERI

Kort sagt vil de økonomiske fordele ved et rigt dyreliv i stigende grad  engagere lokalsamfundene til at tage del i en bæredygtig forvaltning og bevarelse af vilde dyr. 

Denne forpligtelse vil gavne både Botswana folk og Botswana elefanter.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »