Hvad mener du? Naturstyrelsen sender udpegninger af skov til biodiversitetsformål i høring. Alle har mulighed for at kommentere på udpegningerne

Af Naturstyrelsen

45 områder er udpeget til at blive forvandlet til urørt skov eller anden biodiversitetsskov. Det sker som en del af Aftalen om Naturpakken, som regeringen og Dansk Folkeparti har indgået i 2016. Det er samlet set godt 13.300 hektar skovområder rundt omkring i Danmark, hvor der tages særlige hensyn til dyre- og planteliv. I otte uger fra d. 2. februar og frem til d. 30. marts 2018 kan du indsende dine kommentarer til udpegningerne.

Høringsside med kort over udpegningerne

Naturstyrelsen har oprettet en høringsside på styrelsens hjemmeside. Her kan du se kort over udpegningerne til 6.700 ha urørt løvskov, 3.300 ha urørt nåletræsplantage og  3.300 anden biodiversitetsskov. Sammen med kortene over udpegningerne ligger også materialer med de baggrundsdata, der har været brugt i forbindelse med analyserne, der har dannet udgangspunkt for udpegningerne.

Læs mere, og se kort og baggrundsmaterialer for høringen af ”Udpegninger af skov til biodiversitetsformål”

Sådan får du dine kommentarer med

Hvis du har kommentarer til udpegningerne, kan du sende dine ideer og forslag på mail til Naturstyrelsen. Send mailen senest den 30. marts 2018 til bioskov@nst.dk. Skriv ”Høringssvar til udpegninger” i emnefeltet. Der tages stilling til alle høringssvar i forbindelse med fastlæggelsen af den endelige udpegning.

Læs mere om Naturstyrelsens arbejde med Naturpakken

Yderligere oplysninger:

Projektleder Per Lynge Jensen, Naturstyrelsen, tlf.: 91 32 95 42, e-mail: natur@nst.dk

 

%d bloggers like this: