Danmarks Jægerforbund (DJ) bryder tavsheden om tabt udbud, der betyder, at milliontilskud til en række uddannelser flyttes fra DJ til Skovskolen

Af Redaktionen

Det tabte udbud på tilskud til jagtlige uddannelser har været lidt af en offentlig hemmelighed i de seneste dage, men d. 10 juli rejser formandskandidat Jesper Lindgaard dog blandt flere andre dette spørgsmål på sin Facebookside:

Hvad skal der nu ske med Jagtens Hus?

I de sidste årtier har Jægerforbundet varetaget en række jagtlige uddannelser med offentlig støtte. 

Fremover bliver det dog Skovskolen, der vil modtage de mange tilskudsmillioner og dermed vil en række uddannelser efter alt at dømme blive flyttet fra Jagtens Hus til Skovskolen.  

Det tabte udbud på uddannelsesområdet har udløst en række debatter på de sociale medier og det får nu Jægerforbundet til at bryde tavsheden og kommentere sagen. 

Det er dog endnu for tidligt at udtale sig om hvilke konsekvenser tabet kan få for forbundet og dets medarbejdere. 

Det påpeger konstitueret direktør Jens Kjær, på DJ’s hjemmeside, hvor det hævdes, at det var DJ’s udbudspris, der var hovedårsagen til at afgørelsen faldt ud til fordel for Skovskolen. 

 

Jens Kjær, der normalt fungerer som økonomidirektør i forbundet, vil virke som direktør indtil han afløses af Karen Friis, som tiltræder som ny dirketør den første august. Karen Friis har senest været ansat som direktør for DGI Idræt & Motion, og indtager den nye stilling i DJ kort tid før forbundet tager stilling til, hvem der fremover skal bære det overordnede ansvar som formand i forbundet. 

Skal det være den nuværende formand Claus Lind Christensen som gennem de seneste otte år har stået i spidsen for forbundet, der skal fortsætte, hvor han slap. Eller skal formandsposen overdrages til formandskandidaten Jesper Lindgaard? 

Det kan kun tiden vise og forbundets godt 300 delegerede beslutte.  

En ting er dog sikkert: De tabte tilskudsmillioner vil blive en del af valgkampen og de emner som medlemmerne og andre, som interesserer sig for natur og jagt vil diskutere frem mod formandsvalget d. 19. september 2020.  

– Vi kunne ikke matche deres pris. Vi har ikke de stordriftsfordele, som en uddannelsesinstitution under Københavns Universitet har. Det udtaler Jens Kjær på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside.

 

Thomas Færgeman, forstander på Skovskolen, oplyser over for Netnatur.dk, at han først efter den femte august vil kommentere de nye uddannelser, som fra 2021 vil indgå i Skovskolens brede uddannelsesprogram, der tilbydes i hhv. Nødebo og Auning.

Skovskolens årlige budget er på hjemmesiden oplyst til 80 millioner kroner og årligt indskrives cirka 700 studerende og elever. Derudover har mere end 1.000 AMU-kursister hvert år udbytte af Skovskolens uddannelsestilbud. 

LÆS MERE om jagt på Netnatur.dk

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »