Formand for “Bæredygtig Landbrug” går ret imod DJ formand Claus Lind Christensen, når han påstår, at private jagtrettigheder kan ophæves med et fingerknips …

Af Redaktionen

Den private jagtret kan ophæves med et fingerknips fra Miljø- og Fødevareministeriet lyder det fra DJ formand Claus Lind Christensen. Men det synspunkt møder modstand fra Bæredygtig Landbrug.

– Vi går ret imod DJ formanden på det punkt og er imod enhver form for overordnet styring af vores ejendomme. Sådan lyder det fra foreningens formand Flemming Fuglede Jørgensen

Jagtret og ejendomsret

Debatten om fremtidens hjorteforvaltning raser efter det kom frem, at Den Nationale Hjortegruppe foreslår begrænsninger af den private jagtret.

Men kan Den Nationale Hjortegruppes forslag gennemføres uden at gribe ind i den private ejendomsret, var et af de mange emner, der blev debatteret på de sociale medier i går d. 13. juli.

“Ja”, lød det fra Danmarks Jægerforbunds formand Claus Lind Christensen.

” … for det er ikke anderledes en det der foregår med lokale fredninger, det kan ministeren gøre med et fingerknips.”

Det private initiativ

Danmarks største landbrugsorganisation Bæredygtig Landbrug er dog ikke enig i den udlægning.

– Vi går ret imod DJ-formandens udlægning, og vi vil naturligvis ikke acceptere den form for indgreb i den private ejendomsret, siger formanden for Bæredygtig Landbrug, der er overbevist om, at forslaget fra Den Nationale Hjortegruppe kun vil føre til splid og ballade.

– Vi har set lignende tiltag i Frankrig og det virker bare ikke, siger Flemming Fuglede Jørgensen, som udover at være et kendt ansigt i de danske jagtmiljøer også er indehaver af en større fransk slotsejendom.

Baggrunden for Bæredygtig Landbrugs udtalelser bunder i Den Nationale Hjortegruppes udspil til fremtidens hjortevildtforvaltning.

Her foreslås det, at man fremover skal være medlem af et hjortelaug, hvis man vil opretholde alle de jagtrettigheder, som man har i dag.

– Det bryder vi absolut ikke om. De danske landbrug skal ikke underlægges en overordnet myndighed, der skal styre afskydningen af det vildt der opholder sig på privatejet jord, siger Flemming Fuglede Jørgensen, der er opmærksom på, at visse landbrug har store udfordringer med den voksende bestand af kronvildt.

– Nogle landbrug har mere kronvildt på markerne om natten end de har køer på græs om dagen. Og det skal der naturligvis findes en faglig bæredygtig løsning på.

– Men desværre er Danmark med tiden blevet delt op i et produktions-Danmark og et administrations-Danmark, påstår Flemming Fuglede Jørgensen, som mener, at der med tiden er blevet alt for stor afstand mellem de mennesker der arbejder med naturen og de mennesker der administrerer den.

– Hos Naturerhversstyrelsen og Naturstyrelsen, der administreres fra København, ser vi gang på gang den ene store kommunikationskløft efter den anden. Derfor er det på tide, at de to styrelser flyttes til provinsen så vi undgår, at vi taler forbi hinanden i vigtige diskussioner om f.eks. jagt, vildt og privat ejendomsret.

– Det er naturligvis helt afgørende, at der findes fagligt begrundede løsninger på de udfordringer vi har, siger formanden for Bæredygtig Landbrug, der frygter, at problemstillingen med de voksende hjortevildtbestande bliver løftestang for endnu mere administration.

– I Bæredygtig Landbrug vil vi sætte os imod, at det formynderi der ses i landbruget breder sig til jagtrettighederne, som i Danmark i øvrigt er uløseligt forbundet med ejendomsretten.

– Jeg tror ikke på, at den danske natur vil blive bedre stillet med en evt. overordnet statslig styring af jagten. Man skal i den her diskussion huske på, at det private initiativ er årsagen til, at det danske hjortevildt stortrives og er i fremgang.

– Men det er det ikke alle der har tilstrækkelig indsigt i. Som det er nu er der desværre alt for mange, der ikke ved hvad der foregår på landet, hvor der både er flåter, ulve, landmænd og jægere slutter Flemming Fuglede Jørgensen.

{module Kampagnefelt }

FB

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »