Jægerforbundets formand tager til genmæle mod DOF-formand Christian Hjorths udmeldinger …

Netnatur.dk har bedt mig om at kommentere på udvalgte passager i artiklen (om DOF-formand Christian Hjorts syn Jægerforbundets politiske udmeldinger i dag kontra i eksformand Kristian Raunkjærs tid, red.). Jeg vil ikke forholde mig til Christian Hjorths kritik af stilen i Danmarks Jægerforbund, men blot konstatere, at tiden nu er en anden, og jeg som formand er en anden person. Som formand vil jeg kæmpe jægernes sag og arbejde ud fra Jægerforbundets formål om at sikre så meget jagt på så mange vildtarter som muligt. Det er derfor ikke blot min ret, men så sandelig også min pligt som formand at afsøge terrænet for nye jagtmuligheder. Jeg har derfor (endnu ikke) forlangt jagttid på mørkbuget knortegås eller andre vildtarter, men det er klart, at jeg selvfølgelig ser på mulighederne for nye vildtarter på jagttabellen.

Det gør jeg på åben og ærlig vis, hvor de saglige argumenter tæller, og jeg har fra dag eet meddelt rådet, at jeg agter at være en seriøs medspiller på den naturpolitiske bane, og at jeg vil forholde mig til fakta fra sag til sag. Jeg har også på mødet i VFR i juni 2007 meddelt rådets medlemmer, at også Danmarks Jægerforbund hylder princippet om, at et enigt råd er stærkere og bedre end et delt råd. Et samarbejde må dog fordre, at alle parter i rådet er villige til at indgå i et sådant samarbejde, og at det derfor ikke kun skal være på jægernes bekostning. Jeg kan derfor slet ikke genkende billedet af, at indgåede forlig skulle være opsagt, at samarbejdet fungerer dårligt, og at der er lagt op til en konfrontation med de øvrige organisationer.

Tværtimod har Vildtforvaltningsrådet i fællesskab (kun undtaget Friluftsrådet) udarbejdet en 6-årig aftale i forhold til kronvildtforvaltningen i Danmark, hvilket dermed lagde ro på dette område. Sidste år fik vi en 10-årig aftale på udsætningen af fasaner og agerhøns. Så alt i alt så lykkes det da meget godt med gode langsigtede aftaler til gavn for alle parter i VFR.

Jeg må slå følgende helt fast, nemlig at Danmarks Jægerforbund (DJ) ikke finder det nødvendigt med opstramninger i forhold til Natura 2000-områderne; at DJ ikke finder det problematisk med udsætning af fasaner, agerhøns og gråænder; at DJ ikke finder fodring af vildtet uetisk; at DJ ikke finder det nødvendigt med fredning af kronhjortene i september; at DJ ikke har noget imod forlængelse af jagttider; at DJ ikke ser behov for yderligere stramninger i forhold til anskydningerne; at DJ ikke ukritisk ønsker en skydeprøve; at DJ ikke har noget imod flere skydebaner; at DJ ikke ser noget problem i forhold til at regulere råger; at DJ ikke ønskede en indskrænkning i duejagten men måtte acceptere det; at DJ ikke ser problemer med motorbådsjagt og så videre …

Med baggrund i dette må jeg stille det forsigtige spørgsmål: hvem er det, der opsiger aftaler og vil have konfrontationer, blot fordi jægerne ønsker at afsøge nye jagtmuligheder på lige fod, som når andre afsøger landet for nye vådområder? Når der henvises til en kommentar i Jæger i 2006, så må jeg korrigere og sige at det var altså først i april 2007 i min leder i JÆGER. Hvis man læser den igen, så vil man også kunne forstå, hvorfor det blev udtrykt så skarpt i lederen. Nemlig bl.a. det faktum, at DOF og DN ønskede motorbådsjagten forbudt og jagten på offentlige arealer og i EF-fuglebeskyttelsesområderne fjernet! Hvis Christian Hjorth vil have den gamle indflydelse tilbage, så må han melde sig seriøst på banen og forholde sig til, at Danmarks Jægerforbund nu har en anden formand i stedet for at hænge sig i fortiden, og hvordan det har været i 25 år.

Jeg har meddelt ham, at jeg inderligt gerne vil drikke en kop kaffe med DOF´s ledelse, for vi har faktisk rigtig mange fælles emner at samles om. Jeg vil da langt hellere mødes for at finde fælles fodslaw om forbedrede biotoper, om oplevelsesmuligheder for danskerne, om klimapåvirkningerne på fuglenes trækmønstre, om sikring af fuglenes levesteder osv., i stedet for at lede efter uenighederne imellem vores organisationer. Samarbejdspilene vender for mig begge veje!

Læs også artiklen: Raunkjær: Jeg havde en “gentleman-aftale”  med DOF’s formand

– Men den gik ikke kun på, at vi afstod fra at forlange knortegåsejagt genindført, siger han.

 

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »