Lokale bestyrelsesmedlemmer risikerer et personligt erstatningsansvar, hævder DJs formand, som ikke stiltiende vil se til, at DJ-midler tilflyder lokale støtteforeninger …

Af Redaktionen

Jagtforeningen Jyllinge Holme har meldt sig ud af Danmarks Jægerforbund. Fremover vil den lokale jagtforeningen være uden tilknytning til Jægerforbundet eller de øvrige landsdækkende jagtforeninger.

Udmeldelsen har genoplivet debatten om oprettelse af lokale støtteforeninger.

Oprettelse af støtteforeninger kan være en blød landing for lokale jagtforeninger, der oplever medlemsflugt eller problemer med oprettelse af nye medlemmer.

Derfor har der her på de sociale medier ofte været debatteret oprettelse af såkaldte støtteforeninger.

Også her på sitet har vi tidligere skrevet om etablering af støtteforeninger, der har til formål at støtte en lokal jagtforening tilknyttet f.eks. Danmarks Jægerforbund.

I kølvandet på den kontroversielle debat om Jagtens Hus gav flere udtryk for, at de ønskede at forlade Danmarks Jægerforbund uden samtidig at forlade tilknytningen til den lokale jagtforening.

LÆS OGSÅ: Ud af DJ – men hvad så med den lokale jagtforening

Det er dog ikke muligt at være medlem af en lokal DJ forening uden samtidig at være medlem af Jægerforbundet, selv om enkelte foreninger har forsøgt at vride sig ud af DJ-vedtægterne.

Oprettelse af støtteforeninger gør det tilsyneladende muligt for lokale medlemmer, som ikke ønsker at være medlem af Danmarks Jægerforbund at deltage i den lokale støtteforenings tilbud. Støtteforeningen optræder nemlig som indehaver af de aktiviteter, som traditionelt ejes af den lokale jagtforening.

Støtteforeningen kan vælge at udbyde sine tilbud til medlemmerne uanset om de er medlem af DJ eller ej.

Men ideen falder ikke i god jord hos Danmarks Jægerforbund og formand Claus Lind Christensen advarer om brug af såkaldte støtteforeninger:

” Denne praksis anser vi i Jægerforbundet for at være en uretmæssig omgåelse af Jægerforbundets vedtægter. Det er i hvert fald fuldstændig i strid med ånden i vedtægterne, hvor jagtforeninger under Jægerforbundet skal indbetale et beløb til Jægerforbundet for deres medlemmer.”

Det citeres formanden for Danmarks Jægerforbund for i den udsendte og interne skrivelse, som kan læses i linket herunder.

LÆS HER: Jægernyt 02/2014

Et kontingent til en lokal jagtforening udgør typisk 100-150 kroner årligt. Men for at kunne deltage i de lokale arrangementer, skal man også være medlem af Danmarks Jægerforbund.

Det betyder, at man skal betale godt 700,- kroner derudover. Dermed ender det samlede årlige kontingent på cirka 850 kroner + evt. indmeldelsesgebyr.

Det er denne “topskat” til Jægerforbundets aktiviteter, administration og politiske arbejde, som menes at stå i vejen for optagelse af nye medlemmer i det lokale jagtmiljø.

– Det er bedre at have jægerne tilknyttet den lokale jagtforening end slet ikke at have nogen form for kontakt,

lyder synspunktet blandt dem, der har ytret, at en støtteforening kan være en løsning på den udfordring, som bl.a. det høje DJ-kontingent medfører.

Også medlemmer, som ikke sympatiserer med den kurs, som DJ’s øverste ledelse har udstukket, kan dermed bevare kontakten til det lokale jagtmiljø, selv om de af politiske årsager har meldt sig ud af Jægerforbundet.

Dette synspunkt deles dog ikke af formanden for Danmarks Jægerforbund. Tværtimod.

“Det er trist at opleve denne type omgåelse af Jægerforbundets vedtægter” udtaler formanden.

“Hovedparten af Jægerforbundets jagtforeninger optræder heldigvis ordentligt og loyalt i forhold til Jægerforbundet, men problemet er, at man ved denne type konstruktioner lader de andre betale for det store arbejde, der udføres for at sikre mest mulig jagt og natur til de danske jægere.”

Formanden mener, at man ved oprettelse af støtteforeninger unddrager Jægerforbundet nogle midler, der tilhører Danmarks Jægerforbund.

“Det er jo vigtigt, at vi i Jægerforbundet bestræber os på at stå sammen, så vi undgår, at der bevidst bliver spekuleret i at unddrage Jægerforbundet for de midler, som vi er berettiget til, siger Claus Lind Christensen, der betragter oprettelse af støtteforeninger som skadelig praksis, han vil forsøge at få stoppet.

I den udsendte skrivelse til de lokale jagtforeningsformænd i efteråret 2014 bliver han citeret for følgende afsluttende bemærkning:

“Og jeg kan da i øvrigt tilføje, at hvis man som bestyrelsesmedlem medvirker til en sådan form for omgåelse, risikerer man også personligt at pådrage sig erstatningsansvar.”

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »