DJs hovedbestyrrelse skubber vestjysk formand af posten og sætter i stedet Claus Lind Christensen i spidsen for DJ’s hjortevildtudvalg

Nedenstående er d. 23. februar set på Norbert Ravnsbæks Facebook side. Læs også DJ’s hjemmeside. 

Spændende dag – spændende aften, efter Hovedbestyrelsesmødet på Kalø og Jægerrådsmødet i Herning, torsdag eftermiddag og aften.

Jeg blev fyret som hjortevildtformand på HB mødet …

Der kom en klar melding fra HB, at de ønsker ro på hjorteområdet og de andre i HB mener ikke, at jeg kan dette, med mine holdninger.

Det er min klare fornemmelse og meget tydeligt, at alt var afklaret inden mødet, og der var skabt et flertal for beslutningen, og der var allerede lavet et udkast til pressemeddelelse, inden vi mødtes kl. 15 – HB besluttede, at Landsformand Claus Lind Christensen skal overtage posten som Hjortevildtformand samt pladsen i Den Nationale Hjortevildtgruppe.

Der skal ingen tvivl være, at jeg gerne vil indsamle al den viden der frivilligt kan indsamles, deriblandt også hjortekæber.

Alt frivillig indsamling tages med kyshånd.

Men hovedbestyrelsen ønsker ikke der skal været en dialog med Associate Professor, Ph.D., Cand. Scient, Hd-R, John Vestergaard Olesen og Steen Andersen, begge ansat ved Aarhus Universitet, Herning og Aarhus.

De underviser begge på Universitet i statistiske beregninger og metoder, hvor de er kommet med flere udmeldinger omkring metodeudregningen og usikkerheden mod metodeudregningen, der er lavet i DCE rapporten, og har fastholdt disse udtagelser, uden der endnu er nogen, der skriftlig har tilbagevist deres fremlæggelse eller udtagelser!

Jeg må her erkende, at fejlen jeg har gjort, er at lytte til udsagn og udtalelser omkring viden og metodeudregning fra John Vestergaard Olesen og Steen Andersen og det har flertallet i HB ikke ønsket.

Jeg er ikke enig i denne beslutning !

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »