“Et fortvivlet forsøg på at lade DJ tage æren for de nye jagttider” lyder det fra John Chris, som mener nordjysk HB-medlem pynter Jægerforbundet med lånte fjer

Læserbrev af John Chris, FB-gruppen Hjortevildtforvaltning i Danmark

I Nordjyske d. 29-9-2017 udtaler medlem af Danmarks Jægerforbunds hovedbestyrelse Leif Bach fra forbundets kreds 1 i Nordjylland sig i en artikel, som ser på de nye jagttider på kron- og dåvildt, som er trådt i kraft i år.

Leif Bachs udtalelser bidrager ikke alene med ufaglige betragtninger, men også direkte med misinformation og manipulation med avisens læsere. Alt dette sikkert i et fortvivlet forsøg på at lade DJ tage æren for de nye jagttider.

Som det første udtaler Leif Bach, at der er for få ”store” hjorte på grund af et for stort jagttryk på disse. Dette har Leif Bach ikke belæg for at udtale sig om, da det rent faktisk forholder sig således, at ingen rigtig ved om dette er sandt eller ej.

Blandt andet på baggrund af denne mangelfulde viden satte Vildtforvaltningsrådet (VFR) alligevel det mål i 2014, at andelen af ældre hjorte (ikke store) skulle øges. 
Og der er væsentlig forskel på, at øge andelen af ældre hjorte og antallet af ”store” hjorte. 

En væsentlig detalje, som Leif Bach enten ikke helt har forstået, eller også har han og DJ et andet forhold til den målsætning, der blev sat af VFR?

Hernæst hævder Leif Bach, at andelen af handyr er for lille i den samlede bestand. Hvad han bygger denne påstand på, står helt hen i det uvisse.

For det første er de årlige tællinger, der laves rundt i landet notorisk unøjagtige, da det nærmest er fysisk umuligt at optælle denne samlede bestand.

Først hævdede han, at de ”store” hjorte er meget eftertragtede, og at der blev skudt for mange, for herefter at fastslå, at der mangler ”store” hjorte.

Hvordan kan man skyde for meget af noget, som man lige har påstået, der ikke er nok af ?

Hvis nogen mener, der skydes for mange hjorte, kunne det jo da netop være fordi, at de IKKE mangles …

Denne påstand om manglende ”store” hjorte er der intet fagligt belæg for at udtale sig om, og det er en ren subjektiv mavefornemmelse. Og det er meget typisk, at det er, hvad DJ har baseret sin hjortevildtspolitik på; nemlig mavefornemmelser.

Sagen her har kørt i 2½ – 3 år, og VFR og DJ´s politik og forslag har gennem hele perioden blandt mange jægere mødt massiv modstand.

Blandt andet afholdte DJ 4 dialogmøder i foråret/sommeren 2016, 4 forskellige steder i landet. Endvidere indkaldte Venstre politikeren Thomas Danielsen til en ”folkehøring” om emnet på Christiansborg d. 24-8-2016.

På samtlige af disse møder var kritikken og modstanden udtalt massiv, men også det valgte VFR og DJ at ignorere.

At Leif Bach i artikelen hævder, at kun ganske få jægere er utilfredse, og at langt de fleste er tilfredse med de regionale hjortevildtgruppers arbejde, er en udtalelse, der vidner om en særdeles lemfældig omgang med sandheden.

En af de største kompetencer i Danmark ift viden om kronvildt, er vildtbiolog Egon Bennetsen fra Hjardemål i Thy. Han har i løbet af sagen udgivet mere end 40 meget fagligt funderede artikler om kronvildt og forvaltning af kronvildt.

En sådan kapacitet har både Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE, Århus universitet), VFR og DJ fuldstændig valgt at ignorere i hele den her sag. 
Og i enkelte artikler nærmest forsøgt at latterliggøre ham, ved at benævne ham som ”den utilfredse jæger” frem for at nævne manden ved navn og titel.

Egon Bennetsens artikler kan læses her. Og de er på et ganske andet niveau end hvad vi har set fra både den nationale hjorevildtgruppe og de regionale hjortevildtgrupper.

Leif Bach glemmer desuden at nævne, at den indstilling som VFR indsendte til ministeren, blev blankt afvist, og ministeren valgte i hovedtræk at følge rådgivning fra andre input, og som var langt mere fagligt funderede.

Grundtrækkende i ministerens indstilling (de generelle jagttider for kronvildt), ville ikke alene have bidraget til at løse landbrugets udfordringer med kronvildtet, men ville også have haft særdeles gunstig indflydelse på målsætningen om en større andel af ældre hjorte i bestanden.

Desværre valgte ministeren også, at der skulle være plads til lokal indflydelse således at lokale jagttider kunne tilpasses lokale behov. 
Og hermed valgte stort set samtlige regionale hjortevildtgrupper (alle ledet af DJ udpegede formænd), at indsende indstillinger, der gjorde, at ministerens oprindelige hensigter med de generelle jagttider blev totalt undermineret.

Dermed er ministerens generelle jagttider ikke gældende nogen steder i landet. Og de regionale indskrænkninger, som man har fået indført vil gøre at formentlig ingen af de satte mål vil blive nået. Og dette endda på trods af, at DCE selv har foreslået, at jagten på kronhjorte ikke bør starte før d. 1-11, da krondyrenes brunst på det tidspunkt er overstået.

Nu er det komplet umuligt at komme ind på ALLE de detaljer og enkeltsager, der har været i den her sag. Men at Leif Bach med sine udtalelser forsøger at give DJ og de regionale hjortevildtgrupper kredit for, at denne nye lov i høj grad er deres fortjeneste, er ganske enkelt usmageligt.

Derimod må DJ og de regionale hjortevildt grupper gerne tage kredit for alle de regionale tiltag i loven, som præcis er de tiltag, der vil gøre, at målene ikke nås.

John Chris

Se herunder oversigt over artikler om hjortedebat

[su_slider source=”category: 1575″ limit=”65″ link=”post” width=”440″ height=”260″ pages=”no” mousewheel=”no” autoplay=”7000″] [/su_slider]

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »