Dansk Land- og Strandjagt klar til at få udarbejdet et fagligt og juridisk notat, der skal undersøge om arealbegrænsning f.eks. er i strid med grundlovens ukrænkelighed

Pressemeddelelse af Dansk Land- og Strandjagt af 1991

Dansk Land- og Strandjagt er klar til at tage næste skridt.

DLS har i denne uge rettet henvendelse til INTERLEX advokater i Århus, med henblik på at få udarbejdet et fagligt og juridisk notat.

Notatet skal undersøge de juridiske problemstillinger ved indførelse af arealbegrænsning for afskydning af då- og kronhjorte, og skal bl.a. også vurdere, om reglen kan være i strid med grundlovens § 73 om ejendommens ukrænkelighed samt om kravet er i overensstemmelse med jagt- og vildtforvaltningsloven.

Undersøgelsen skal også identificere de faldgruber og tab, der er for jægerne og lodsejerne i forbindelse med leje og udleje af jagt udtaler Knud Marrebæk.

Dansk Land- og Strandjagt skal rette stor taknemmelighed til alle de donationer, der er kommet siden indsamlingen startede den 7. maj.

Dansk Land- og Strandjagt vil i samme forbindelse også sige tak til Bæredygtigt Landbrug for deres støtte og ekspertise i sagen om arealbegrænsninger, som inden længe vil ramme jægerne og lodsejerne.

Indsamlingen vil for god ordens skyld forsætte, så længe sagen står på, og frivillige betalinger kan indsættes på Sydbank konto nr. 7045-1524634 eller MobilePay på nummer: 800629.

Det skal nævnes igen, at hvis der bliver indsamlet flere midler end sagen behøver, vil overskuddet blive udloddet i frø til fodermarker til bidragydere.

Dansk Land- og Strandjagt er ikke uenige i forvaltningsmålene, der blev fremsat i 2004. Men arealkravet opfattes som et kvotesystem i strid med ejendomsretten og jagtretten, der ikke vil løse de jagtfaglige problemstillinger, der er omkring aldersfordeling og kønsfordeling på då- og kronhjorte.

Når det juridiske notat er udarbejdet af INTERLEX, vil det sammen med Dansk Land- og Strandjagts forslag til forvaltningsplan på kron- og dåhjorte, blive sendt til Miljøminister Lea Wermelin og de politiske partiers miljøordfører, slutter Knud Marrebæk, medlem af hovedbestyrelsen i DLS.

Det er vigtigt, når man påpeger at vildtforvaltningsrådets forslag om arealbegrænsning ikke vil løse forvaltningsmålene for kronvildt, at Miljøministeriet så inden for rammerne af det man kender i dag og med DLS’s udkast til en forvaltningsplan, kan løse et unødvendigt dyrt og bureaukratisk system, med kendte og simple løsninger!

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »