– Arealbegrænsning handler kun om hvem, der skal have ret til vildtet, lyder det fra Dansk Land- og Strandjagt (DLS), som foreslår, at vildtet også fremover reguleres via jagttiderne

Af Redaktionen 

Dansk Land- og Strandjagt (DLS) har – udover en række andre bemærkninger, –  fremsendt foreningens tanker omkring forvaltning af kronvildt til Vildtforvaltningsrådet.

Herunder følger brudstykker hentet fra den skrivelse, som DLS- formand Erik Clausen har adresseret til Vildtforvaltningsrådet sekretariat.  

 

Dansk Land og Strandjagtforening og hjortevildt

Dansk Land- og Strandjagt mener Vildtforvaltningsrådet bør droppe ønsket om at indføre arealkrav. ” Arealkrav i forbindelse med hjortevildt er grundlovsstridig og skal ikke indføres, skriver DLS i skrivelse fremsendt til miljøminister Lea Wermelins rådgivende udvalg i spørgsmål om forvaltning af vildt.

 

Kommentar til brug af jagttider, arealkrav og sprossefredninger 

Brug jagttiden til at sammensætte den rigtige køns- og aldersudvikling for kronvildt i stedet for at man prøver at designe med sprossefredning og muligvis kommende arealbegrænsning, som kun omhandler om hvem der har ret til vildtet.

Kommentar til de jagtetiske regler ved nedlæggelse af kronvildt

” Der findes mange steder, hvor afskydningen af kronvildt sagtens kan være mere en pr. 25 ha når ejerskab af jorden kan være far med datter og søn, der alle tre har jagttegn. Når Vildtforvaltningsrådet definerer, hvad der må nedlægges af kronvildt og hvad der er godt naboskab i de jagtetiske regler skal man huske, at det skaber grobund for misundelse blandt jægere.”

Kommentar til arealbegrænsning

” Arealbegrænsning sammen med sprossefredning vil også forringe udlejningen af jagten til anden side, det er her lodsejeren har mulighed for at få kompenseret de afgrødeskader kronvildt forvolder.

Kommentar til brunstjagt på kronvildt

” Brunstjagt er som skabt til at nedlægge den ældste hjort, og hvis Vildtforvaltningsrådet virkelig mente, at der var for få gamle hjorte, ville man ret hurtig udfase jagten på brunsthjorte i hele Danmark.”

Kommentar til jagt og politik

“Dengang jeg (fmd for DLS og underskriver af skrivelse til VFR) tog riffeltegn i 1995, der var drømmen at nedlægge et rådyr og selvfølgelig gerne en buk. Da var der også store diskussioner med etik og alt muligt vedr. jagt på råvildt under den store fremgang. Nu ser vi samme mønster med kronvildtet, at dengang bestanden var lille, var der ingen problemer, men nu, hvor vi i aldrig har set så meget kronvildt, er det følelser og særinteresser der fylder.”

Kommentar til Vildtforvaltningsrådets sammensætning

” Man har fået det indtryk, at det er politiske særinteresser og økonomiske interesser, der driver forvaltningen af kronvildt udført af de forskellige organisationer, der sidder i Vildtforvaltningsrådet og de mange hjortevildtgrupper. Lovgivningen føles som os og dem.”

“Forståelsen mellem skov, lodsejer og jægere hvordan forvaltningen på kronvildt skal se ud i fremtiden, som alle aktører kan se muligheder og fornuft i, eksisterer ikke i dag.”

“Vildtforvaltningsrådet og hjortevildtgruppernes medlemmer er formentlig alle direkte udpeget af deres organisationer og det er et problem når særinteresser fylder for meget i forhold til fakta.”

“Som det er i dag er det umuligt at få folkevalgt de rigtige personer med kompetencer indenfor kronvildt.”

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 150)

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »