Dansk Land- og Strandjagt tager afstand fra adaptiv vildtforvaltning og i tilsendt pressemeddelse anbefales det, at “der findes den jagttid, der passer til arten set over en årrække …

Dansk Land- og Strandjagts Pressemeddelelse

Dansk Land- og Strandjagt har netop indsendt høringssvar til ”Udvidelse af jagttid for kortnæbbet gås”,

Styrelsen foreslår nu, at jægerne får januar måned med i jagttiden. En ændring som Dansk Land- og Strandjagt kun kan anbefale.

Sidste år mistede jægerne jagttiden i januar måned, fordi eksperterne mente, at bestanden af kortnæbbet gås, var faldet fra 73.000 i 2014 til 59.000 i 2015.

Den nye adaptive forvaltningsplan for den kortnæbede gås førte således til, at der i 2016 ikke blev jagt på kortnæbbet gås i januar. Senere viser det sig, at forskerne har overset 11.000 gæs i den første optælling tidligere på året.

Dansk Land- og Strandjagt har i 2014 klart udtalt modstand mod adaptiv vildtforvaltning, Dansk Land- og Strandjagt ser ingen grund til at ændre den danske naturforvaltning, hvor grundejere og jægere i flere tusinde år har forvaltet den danske natur, til den unikke natur vi har i dag.

Dansk Land- og Strandjagt anbefaler, at der findes den jagttid, der passer til arten set over en årrække.

I Dansk Land- og Strandjagt ser vi ikke noget nyt i adaptiv vildtforvaltning og den forvaltning jægerne praktiserer i dag i og med, at jægerne er nogle af de største naturovervågere i vores samfund.

Adaptiv vildtforvaltning handler især om at holde en bestand på et bestemt niveau. Dansk Land- og Strandjagt arbejder for, at der høstes af naturens overskud, som man altid har gjort.

Nogle år er det stort, andre år mindre. Men set over en årrække skal vi ikke tage mere ud af bestanden, end det som alligevel vil dø af andre årsager.

Med den nuværende bestandsstørelse er der ingen grund til ikke at inføre jagt på arten i februar måned. Det kunne ses som en kompensation til grundejere – som betaler prisen for en unaturlig høj bestand i form af markskader -, og som en kompensation til jægerne for at ændre jagttiden for arten, på et tvilsomt grundlag.

Se høringssvar herunder:

Dansk Land- og Strandjagt 22-10-16 Naturforvaltning J.nr.: SVANA-6341-00002 Ref. MEH Udvidelse af jagttid for kortnæbbet gås – høring af udkast til ændring af bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v.

Dansk Land og Strandjagt takker for det tilsendte høringsbrev, som vi har gennemgået. Dansk Land og Strandjagt anbefaler styrelsens forslag, at jagttiden ændres for arten kortnæbbet gås.

Fra den nuværende jagttid 01.09-31.12, som ændres til 01.09-31.01. Dansk Land og Strandjagt skal desuden gøre opmærksom på, at for en del år siden var der 25.000 kortnæbbede gæs.

Det var sikkert den bestand, der plads til dengang. I dag er bestanden over 80.000. (nu måske reduceret til 60.000 som er bestands målet.)

For den kortnæbbede gås er speciel: Den er nem at tælle, da den kun yngler på Svalbard. Den har svingende ynglesucces – enkelte år med meget lavt antal unger på vingerne.

MEN at tilgå bestanden og jagten så punktlig, som den adaptive vildtforvaltning lægger op til, er der set fra Dansk Land og Strandjagt ingen grund til.

Der er en stor buffer at tage af, fra 80.000 til 25.000 – selv om det helt mod forventning, skulle gå helt skævt og bestanden flere år i træk kun kommer ud med et ringere yngle resultat.

Dansk Land- og Strandjagt vil anbefale, at man kommer ned på jorden igen, og finder den jagttid, der passer til arten set over en årrække.

Jagttiden på den kortnæbbede gås bør tilgås på samme som alle andre vildtarter. Det skal være den jagttid, der passer til arten.

Adaptiv vildtforvaltning handler om at holde en bestand på et bestemt niveau. Dansk Land og Strandjagt ønsker at der høstes af naturens overskud, som man altid har gjort.

Nogle år er det stort, andre år mindre. Men set over en årrække skal vi ikke tage mere ud af bestanden, end det som alligevel vil dø af andre årsager.

Med venlig hilsen. Erik Clausen. Landsformand: Erik Clausen Dansk Land og Strandjagt, Limfjordsvej 6, 6400 Sønderborg. Tlf : 61609292 E-mail: formand@dls-jagt.dk Internet: www.dls-jagt.dk Mobil 40586278. E-mail: post@dls-jagt.dk

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »