Har landmændene og jægernes repræsentanter i Vildtforvaltningsrådet glemt hvem de repræsenterer? Det spørgsmål rejser Danmarks ældste jagtforening 

Af Finn Madsen, Dansk Land og Strandjagt, Vendsyssel

I Danmark er der nu en ulvebestand, der er i fremgang, og som skaber stor utryghed og frygt hos landmænd og borgere, der bor i nærområder, hvor der er konstateret ulve. Flere og flere tamdyr bliver dræbt af ulve. I aviser kan man læse, at en skole i Egebæk-Hviding aflyser alle ture i skoven, fordi de er bange for ulve i området.

Skabsramte ulve kurerer ofte sig selv

” Danmark Jægerforbund har deltaget i arbejdet med at udarbejde forvaltningsplanen for ulve, og må derfor have et klart ønske om en fast ulvebestand i Danmark, en holdning der er mere end svært at få øje på blandt almindelige jægere” Det skriver Finn Madsen, Dansk Land og Strandjagt i nærværende kronik

En gruppe i Vildtforvaltningsrådet udarbejdede i 2014 en forvaltningsplan for ulve med tilhørende “stilleområder” til ulve. I denne gruppe var landbrugets og jægernes repræsentanter medlem. Der blev udarbejdet en forvaltningsplan, som det samlede Vildtforvaltningsråd står bag, og nu er landmændene overrasketde over, at der er kommet ulvehvalpe. Hvordan kan de dog være det?

Underkastet EU

Ulven er i dag i Danmark, fordi vi har underkastet os EU’s habitatdirektiv i 1992. Det var KV-regeringens konservative miljøminister Per Stig Møller, der forhandlede for Danmark i den daværende Konservative – Venstre (landmændenes parti) regering.

Der har netop været en gennemgang af EU’s habitatdirektiv, fordi flere EU land i en årrække har forsøgt at få ændret især habitatdirektivet, på grund af problemer med ulve i de tyndt befolkede områder.

I november 2016 kontaktede 14 frednings-organisationer Margrethe Vestager fra radikale venstre (der er konkurrencekommissær i EU), ved at sende et fælles brev, med henblik på ikke at få ændret direktivet. Brevet er underskrevet af naturfredningsforeningens præsident.

De 14 frednings organisationer er:

Danmarks Naturfredningsforening

– Oceana

– Dansk Ornitologisk Forening

– Det Økologiske Råd

– Dyrenes Beskyttelse

– Danske Entomologers Fællesråd

– Danmarks Sportsfiskerforbund

– Svampeforeningen

– Dansk Botanisk Forening

– Dansk Geologisk Forening

– Greenpeace

– Natur og Ungdom

– Biologiforbundet

– Verdens Skove.

 

I december 2016 kom så EU kommissionen med en pressemeddelelse, hvori de har besluttet at direktivet skal fortsætte uændret.

Naturfredningsforeningen har netop i en skrivelse kontaktet EU kommissionen, for at få afklaret om politikere og landmænd må regulere aggressive ulve, som er til fare for dyr og mennesker. EU kommissionen skriver i deres svar, at det er EU’s habitatdirektiv, der bestemmer, at der skal være ulve i Danmark.

Det er de danske politiske partier, der i 1992 bestemte, at det er EU kommissionen i Bryssel, der i dag bestemmer, hvor mange ulve der skal være i Danmark.

Symbolpolitik

I Danmark blev den sidste ulv nedlagt i 1814 for at beskytte tamdyr og mennesker, og nu efterlyser, Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative, Liberal Alliance, og Socialdemokratiet udvidede muligheder for at regulere aggressive ulve. Hvordan kan partierne det, når vi har underkastet os EU’s habitatdirektiv i 1992?

At partierne, Venstre, Konservative, og Socialdemokratiet vil regulere ulve, selv om partierne selv har gjort det umuligt er billig symbolpolitik af værste slags.

Landbrug & Fødevarers formand udtaler til pressen, at det er forvaltningsplanen for ulve, der giver problemer fordi den øger ulvebestanden. Almindelige mennesker vil sige ja naturligvis. Hvad ellers, det er jo hele formålet med planen som landmændenes repræsentant i vildtforvaltningsrådet selv har været med til at lave.

Hvem repræsenterer egentlig jægerne i Vildtforvaltningsrådet?

I 1994 fik landbruget to repræsentanter i Vildtforvaltningsrådet, som i dag besættes af Landbrug & Fødevarer. En organisation der oprettedes i 2009 ved sammenlægning af forskellige foreninger og firmaer i landbruget. I dag findes der også Bæredygtig Landbrug, som er i stadig fremgang over hele landet. Der blev oprettet i 2010, og har udviklet sig til en stor organisation på flere tusinde medlemmer. Er det de rigtige personer der repræsenterer landbruget i Vildtforvaltningsrådet, når landbrugets to repræsentanter kan være med til at lave en forvaltningsplan for ulve som den er i dag??

Jægerne i Danmark er siden 1994 repræsenteret af Danmarks Jægerforbund i Vildtforvaltningsrådet. Under halvdelen af jægerne har valgt at være medlem af en jagtorganisation. Der er ca. 234.000 jægere hvoraf ca. 170.000 har indløst jagttegn. Hvem repræsenterer egentlig jægerne, når langt størstedelen ikke føler sig repræsenteret af nogen jagtorganisation.

Vandvidsregler

For den lille jagtforening Dansk Land og Strandjagt har ulve spørgsmålet været helt klar fra dag et. Ulve hører ikke hjemme i Danmark. Den sidste ulv blev nedlagt i 1814 af samfundshensyn. Dansk Land og Strandjagt afviste klart i 2014 forvaltningsplanen for ulve i høringssvar til Naturstyrelsen. I høringssvaret står: “ Dansk Land og Strandjagt er bekendt med at EU’s habitatdirektiv kræver en beskyttelse af ulve, og anmoder derfor politikere om, at Danmark bliver undtaget fra direktivets vanvidsregler om ulve.

Naturstyrelsen anmodes derfor om at udarbejde en plan, der sikrer vores nuværende natur og sikrer at ulve straks bliver tilintetgjort ”. EU’s habitatdirektiv er en stor fiasko for alle der ikke bor i storbyerne, og Danmark skal hurtigst muligt have undtagelse for dette skadelige direktiv.

Harmonerer ikke med jægerne

Danmark Jægerforbund har deltaget i arbejdet med at udarbejde forvaltningsplanen for ulve, og må derfor have et klart ønske om en fast ulvebestand i Danmark, en holdning der er mere end svært at få øje på blandt almindelige jægere.

Er det de rigtige personer der repræsenterer jægerne i vildtforvaltningsrådet? Er Vildtforvaltningsrådet det rigtige forum til at rådgive en minister? Har dette råd siden sin oprettelse i 1994, udviklet sig til en lille sammenspist klub, der i deres mange eksempler på studehandler helt har glemt at give relevante samfundsgavnlige råd? Vi har organisationsfrihed i Danmark, og hvordan repræsenterer Vildtforvaltningsrådet uorganiserede interesser?

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »