Indfør en mere bæredygtig naturpolitik, lyder det fra Dansk Land og Strandjagt (DLS) som ikke mener, at sæler skal reguleres af et særligt uddannet reguleringskorps uddannet af Danmarks Jægerforbund

Læserbrev af Finn Madsen, Dansk Land og Strandjagt (DLS)

Miljøministeren har netop udsendt en pressemeddelelse, om at der skal udddanes et sæljægerkorps, der skal hjælpe trængte fiskere:

Læs mere:

Sæljægerkorps skal hjælpe trængte fiskere

Årsagen er, at sælerne medfører hovedløse torsk, opsprættede laks og ødelagte fangstnet.

Det er nemlig i stigende grad dagligdagen for kystfiskere, der ofte kan se deres levebrød truet, fordi en voksende bestand af gråsæler har fået smag for fangsten i deres fiskenet.

Sælproblemerne på Bornholm er kun en lille del af problemet, det findes også i resten af Danmark.

Et specialuddannet sæljægerkorps uddannet af Danmarks Jægerforbund, skal nu hjælpe fiskere med at regulere bestanden.

For Dansk Land og Strandjagt er det utroligt, at den ene hokuspokus-ordning efter den anden iværksættes for at dække over et kunstig skabt problem, der skyldes en forkert naturpolitik.

Dansk Land og Strandjagt foreslår bæredygtig naturforvaltning, med så få kunstindgreb som muligt og med plads til produktion og arbejdspladser samt bedre vilkår for de lokale i de tyndt befolkede områder i udkantsdanmark.

Dansk Land og Strandjagt har i høringssvar til Naturstyrelsen den 4. og 5. april foreslået, at Rødsand og Hyllekrog vildtreservater bliver ophævet for bl.a. at løse lidt af sælproblemerne, og genetablere kystfiskeriet til gavn for lokalområderne, og lokalbefolkningen.

Finn Madsen Dansk Land

 

Dansk Land og Strandjagt har i høringssvar til Naturstyrelsen den 4. og 5. april 2016

Naturstyrelsen Naturforvaltning J.nr. NST-300-00063 Ref. JENOE

Vedr. Høring over udkast til ny bekendtgørelse om Rødsand Vildtreservat.

Dansk Land og Strandjagt takker for det tilsendte høringsbrev, som vi har gennemgået.

Den store bestand af sæl der er i reservatet, er medvirkende til at vi i Danmark har en alt for stor bestand af gråsæl og spættet sæl, der koster vores samfund dyrt, og er til stor gene for erhvervsfiskeri, og rekreativt fiskeri, ved ødelagte redskaber, skambidte fisk, og sygdomsspredning.

Sæler kan i høj grad være medvirkende til en nedgang i fiskebestanden.

På grund af myndighedernes kunstigt skabte store sæl koncentrationer, vil bestanden på et eller andet tidspunkt blive ramt af sygdom, med dertil hørende lidelser og død.

Myndighederne bør sikre at der er en sund og bæredygtig sælbestand i danske farvande.

Vedr. Afs.3 I høringsbrevet: “Tilpasning af perioden for adgangsforbud på Vester Holme, så det svarer til sælernes yngletid, adgangsforbuddet udvides med 1 måned og omfatter herefter perioden 1. februar til 30. september.” må Dansk Land og Strandjagt helt afvise, fordi der PT er en alt for stor sælbestand i danske farvande.

I “videnskabelig rapport fra DCE – nr. 184 Titel: Konflikter mellem sæler og fiskeri i Danmark. Undertitel: – baggrund og studier i sælers biologi og interaktioner med fiskeriet” står følgende:

“bliver de (sæler red.) også potentielt hårdt påvirkede af menneskelige aktiviteter som jagt”, derfor vil løsningen være en ophævelse af reservatet, og indføre almindelig bæredygtig jagt i området.

Dansk Land og Strandjagt opfordre derfor politikerne til at forhandle en undtagelse for EUhabitatdirektiv, samt udarbejde en ny og bæredygtig “Forvaltningsplan for spættet sæl og gråsæl” der tager hensyn samfundsinteresser, og bæredygtig forvaltning af vores sælbestand

Del gerne artiklen hvor du ønsker...