Dansk Land og Strandjagtsforening (DLS) foreslår skydepræmier som middel til regulering af mink, vaskebjørn og mårhund 

Af Redaktionen 

Det har været fremme før: Forslaget om at regulering af ikke mindst mårhunde kan effektiviseres via udbetaling af skydepenge til de jægere, der vil gøre en indsats. 

Den gang var det Dansk Ornitologisk Forening (DOF), der var fremme med forslaget. 

Skydepenge og mårhund

DOF: Skydepræmie for mårhunde

I følge en bemærkning på de sociale medier har DOF dog efterfølgende valgt at trække forslaget tilbage.

I følge udtalelsen er det for nemt for jægerne at snyde sig til præmier ved at indføre f.eks døde og opdrættede mårhunde.

” Mon ikke det vil resultere i en livlig import af døde mårhunde, hvis man kan ombytte sådan en til 500,-  kr. i Danmark? PS: Alene af den grund vil det være meget vanskeligt at gennemføre skydepræmier i Danmark” lyder det fra Knud Neergaard Flensted, DOF

Kvittering for udbetaling 

Haler eller lignende anvendes traditionelt som dokumentation for nedlæggelsen af uønskede dyr og dermed også som myndighedernes kvittering for udbetalingen.

 

Skydepenge til mårhundBekæmpelse af de nataktive mårhunde kræver, at jægerne investerer i lysstærke sigtemidler og måske – hvis det gøres lovligt – i sigtemidler, der kan anvendes om natten. Skal udbetaling af skydepenge være med til at finansiere disse investeringer? Det mener DLS, som i skrivelse til Vildtforvaltningsrådet anbefaler en løsning, hvor der indføres brug af skydepenge, som går direkte til jægerne.  KLIK og læs også SPØRGSMÅL til minister om brug af natsigtemiddel

 

Dansk Land og Strandjagtforeningen, der er Danmarks ældste landsdækkende jagtforening, mener dog stadig, at udbetaling af skydepenge er vejen frem, når det gælder om at sætte ekstra skub i den bekæmpelse, der allerede fortages af måhunde, som må reguleres året rundt og døgnet. rund. 

I en skrivelse, som Netnatur.dk har fået indsigt i, fremgår det, at DLS foreslår, at jægerne får udbetalt skydepenge for deres indsats. 

PULJE TIL BEKÆMPELSE AF MÅRHUNDE ØGES 

Hvor vidt den nye minister vælger at lade en evt. tilskudspulje gå direkte til de jægere, der allerede bruger tid og penge på at udføre en opgave, som de fleste definerer som samfundsnyttig, er i sagens natur endnu uklart. Først skal forslaget behandles i Vildtforvaltningsrådet, hvor DLS ikke har en plads og først derefter vil miljøminister Lea Wermelin tage stilling til forslaget. 

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 137)

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »