Ifølge DLS er “Danmarks Jægerforbunds tilstedeværelse i Vildforvaltningsrådet ikke længere nogen garant for, at jægernes overordnede mening er repræsenteret i rådet. 

Pressemeddelelse af Dansk Land- og Strandjagt

Dansk Land- og Strandjagt er imod og stiller sig uforstående overfor den hjortevildtforvaltningsplan, som Vildtforvaltningsrådet (VFR) har vedtaget på deres seneste møde.

Læs mere:

Sætter retning for kronvildtforvaltningen

Vi kan ikke være tilfredse med at en plan, der bringer så store indskrænkninger ifht de rettigheder vi alle som jægere har idag, kan vedtages uden tilstedeværelse af en jagtorganisation, der taler jægernes sag.

Vi mener ikke Danmarks Jægerforbunds tilstedeværelse i VFR længere er nogen garant for, at jægernes overordnede mening er repræsenteret i rådet.

Danmarks Jægerforbund har som den største jagtorganisation i Danmark organiseret godt en trediedel af de ca. 170.000 jagttegnsløsere, der er i Danmark, og har på det seneste møde i Vildtforvaltningsrådet vist, at de end ikke repræsenterer deres eget flertal.

I Dansk land- og Strandjagt mener vi, at jagten er lige for alle, og at man, uanset om man har 1000 ha. eller 1 ha. til sin jagtlige rådighed, har lige ret til jagten og vildtet.

Derfor kan vi ikke acceptere nogen form for arealbegrænsning.

Vi er tilhængere af, at målet med flere voksne hjorte opnås ved at indstille jagten i brunsten, hvor de største hjorte er mest uforsigtige. Og henstiller desuden til, at man forsøger at løse problemet med de formentlig få brodne kar på anden måde end ved at arealbegrænse jagten.

Vi ser i Dansk Land- og Strandjagt meget positivt på Egon Bennetsen’s forslag til hjortevildtforvaltning og mener at det p.t. er det bedste, mest veldokumenteret og fagligt begrundede forslag til hjortevildtforvaltning.

Læs mere:

Egon Bennetsen lancerer helt ny hjorteplan

Desuden frygtes det, at planen om hjortevildtforvaltningen er første spæde skridt i retningen af en meget større plan om indførelse af adaptiv vildtforvaltning i Danmark. En forvaltningsplan som vi på ingen måde kan tilslutte os.

Vi er store tilhængere af mere faglighed og større biologisk begrundelse i fastsætningen af jagttiderne. Og vi mener jagttiderne skal fastsættes på landsplan, som der længe har været tradition for, men gerne med mulighed for regionsvis at ændre på jagttiderne i en indskrænkende retning, hvis regionens specifikke forhold taler herfor.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »