Foreningen af Danske Buejægere (FADB) og Dansk Land- og Strandjagt (DLS) indgår samarbejde omkring helt overordnede rammer og principper for jagt i Danmark

Pressemeddelelse af Kirsten Andersen, Foreningen af Danske Buejægere, fadb.dk og Knud Marrebæk, Dansk Land- og Strandjagt, dls-jagt.dk

Foreningen af Danske Buejægere (FADB) og Dansk Land- og Strandjagt (DLS) indgår samarbejde for at bevare den danske jagtmodel.

Samarbejdet går i vid udstrækning ud på at bevare den danske jagtmodel baseret på jagttiderne som vi kender dem. Vi vil arbejde for mest mulig jagt til de danske jægere, samt arbejde på at der kommer jagttid på flest mulige arter ud fra et fagligt grundlag.

Der har altid været tradition for at styre afskydninger af arter og antal af han og hundyr ud fra jagttider og bekendtgørelser, og dette ønsker FADB og DLS bevaret.

FADB og DLS bibeholder hver deres egen organisationsstruktur og økonomi.

Samarbejdet ser vi som en nødvendighed nu hvor der er kommet ekstra meget fokus på bl.a naturnationalparkerne, hvor vi nu også ønsker indflydelse, samt for at modstå det pres der er kommet på jagtretten der naturlig følger ejendomsretten – det har vi senest set i forbindelse med forsøget på indførelse af arealkravet og samforvaltningen.

FADB og DLS ønsker også at bruge samarbejdet til at trække de forskellige organisationer i retning af den danske jagtmodel, til gavn for naturen, vildtet og jægerne.

Det er ingen selvfølge at vi har den danske jagtmodel. Vi appellerer derfor nu også til jægerne om at bakke op om vores arbejde med et medlemskab i de respektive foreninger.

Kirsten Andersen formand for FADB udtaler at sammen står de to jagtorganisationer stærkere til at opnå indflydelse på jagtens fremtid og der vil være flere snitflader, hvor vi sammen vil kunne finde fælles fodslag til fremme for buejagten og jagten generelt.

-FADB er åben for samarbejde med alle foreninger og interesseorganisationer, der arbejder for at fremme buejagten og den enkelte buejægers interesser.

Knud Marrebæk, DLS bakker dette synspunkt op:

– Fra DLS’s side kan vi kun få øje på synergier de to jagtorganisationer imellem, og vi ser frem til samarbejdet.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »