Dansk Land og Strandjagt (DLS) hævder, at myndighederne bevist slår jægerne i hartkorn med kriminelle bandemiljøer 

Af Knud Marrebæk, DLS 

Dansk Land-og Strandjagt har efter velvillig indstilling af Thomas Danielsen (V), som bestrider flere ordførerposter i Venstre, rettet spørgsmål til Justitsministeren ang. den massive stigning i afgiften for riffeltilladelser. 

De spørgsmål og svar kan ses nedenstående, men især svaret på spørgsmål 1 ang. jagttegnsløsere der er dømt for brug af jagtrifler og salonrifler til kriminelle formål de sidste 5 år?” kræver en kommentar.

Ministeren, retsudvalget eller Rigsadvokaten kan ikke redegøre for essensen i spørgsmålet.

Det vil sige, at jægere og sportsskytter med riffeltilladelse bliver slået i hartkorn med kriminelle bandemiljøer, andre kriminelle og sågar terrorister, som bruger skydevåben for at nå deres mål. 

Det vil også sige, at den lovgivning som laves omkring skydevåben, ligesom knivloven, begrænser og generer ordentlige folks aktiviteter og, som vi før har set, kan medføre, at vi uforvarende bliver anklaget for div. transport af våben, knive og andre til vores fritidsinteresser hørende materiel.

Det er ikke i orden, at jægere og sportsskytter ikke kan trækkes ud af statistikken. Med den elektronik det hele registreres på, vil det være det nemmeste i hele verden. Vi kan kun se det som et bevidst tiltag fra myndighedernes side at anskue alle over en kam. 

Uanset at ministeren svarer, at tiltaget med stigningen i våbentilladelser ikke er for at begrænse skydevåben i samfundet. Oven i købet registrerede våben, udtaler Jesper Byskov, afdelingsleder ved våbenkontoret i Politiets Administrative Center (PAC) noget helt andet.

Han mener, der for mange ”nice to have” våben, og da han er manden på gulvet til at ståfor håndteringen af våbentilladelser må man vel formode, at han har sin holdning ovenfra. Ellers er udtalelsen jo irrelevant.

Når Dansk Land og Strandjagt kan læse:

”Formålet med afgiften er både at dække en del af politiets omkostninger til behandlingenaf ansøgninger om våbentilladelse og at begrænse antallet af våben i samfundet”, som er udsendt af Rigspolitiet i en pressemeddelelse den 22. december 2020, er Justitsministerens svar særdeles overraskende.

LÆS også: NICK HÆKKERUP: DERFOR STIGER JÆGERNES VÅBENTILLADELSER

Efter, har Folketingsmedlem Thomas Danielsen, rejst yderlig spørgsmål, om politiets årlige omkostninger til håndtering af våbentilladelser i Danmark, bla.

“Vil ministeren oplyse politiets årlige omkostninger til håndtering af våbentilladelser i Danmark, samt hvad politiets omkostninger i Danmark vil være ved den ”svenske” model, hvor våbentilladelser kun skal håndteres i forbindelse med ejerskifte”?

Spørgsmål som PT endnu ikke er besvaret.

Pressemeddelelser, der i lighed med ovenstående, ønskes optaget på Netnatur.dk kan sendes til
info@netnatur.dk 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »