For at beskytte landmænd mod markskader ønsker Danmarks Naturfredningsforening (DN) den vestjyske bestand af kronvildt reduceret.

Landmand Frants Hald i Torsted nordøst for Ringkøbing fik ødelagt tre hektar kartofler og fem hektar byg af en rudel krondyr på omkring 250 til 300 dyr. Skaderne anslås til at løbe op i omkring 100.000 kroner. Det skriver midtjyske medier. Men i Danmark må de berørte landmænd selv betale for de markskader, der følger i kølvandet på en voksende bestand af kronvildt. Også selv om ønsket om flere krondyr er politisk besluttet.

De omfattende markskader, som enkelte landmænd oplever, får Danmarks Naturfredningsforening til at argumentere for en reducering af bestanden i Vestjylland.

– Samtidig må Skov- og Naturstyrelsen gøre mere for at sikre føde til hjortebestanden i statsskovs-distrikterne, så krondyrene ikke søger ud på markerne, siger vicepræsident i Danmarks Naturfredningsforening, Poul Hald-Mortensen fra Hannæs til Midtjyske Medier. Selv om ønsket om flere danske krondyr er politisk formuleret er der åbenbart ikke politisk taget højde for konsekvenserne af en voksende bestand.

Hvem skal f.eks. betale, når kronvildtet søger ud på markerne og påfører landmænd store økonomiske tab. Har man sagt a må man også sige b.

– Hvis samfundet vil have en stor bestand af kronvildt, må vi betale erstatning til de landmænd, det går ud over.

Det siger konsulent i Hedens og Fjordens Landbrugsrådgivning, Alan Lunde til Midtjyske Medier. Selv om Skov- og Naturstyrelsen udlåner udstyr til at skræmme krondyr, er det åbenbart ikke tilstrækkeligt til at holde dyrene på afstand.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »