Vildsvin fra Tyskland siver over grænsen og i grænseområdet er vildsvin på vej til at blive et mere almindelig fænomen …

Af Peter Thisted

Vildsvinet er kommet for at blive mener DN, der efterlyser en forvaltningsplan, som i lighed med ulven er tilbage i Danmark efter 200 års fravær.

Dansk Landbrug har altid været særdeles stærke lobbyister – ikke mindst er den vedholdne bekæmpelse af vildsvinets forsøg på genindvandring et godt eksempel her på …

Der er naturligvis en højere risiko for svinepest, hvis man har en naturlig bestand af vildsvin. Men spørgsmålet er hvor realistisk denne risiko er. Danmarks Naturfredningsforening (DN) skriver på sin hjemmeside: “Nyere undersøgelser viser, at den risiko i praksis og med den rette forvaltning vil være teoretisk”.

At der er flere vildsvin i Danmark, end myndighederne har kendskab til, det er indiskutabelt og det fremgår også klart af den seneste vildtstatistik. Men vildsvinene eksisterer kun, fordi mange af de jægere der observerer dem, holder tand for tunge og frivilligt har valgt at frede dem, da alternativet er en udryddelse fra Naturstyrelsens side, hvor man end ikke holder sig tilbage fra at nedskyde højdrægtige søer.

Det er vanskeligt at forestille sig vildsvinet kan holdes ude af Danmark på den lange bane. Men endnu er der ikke udfærdiget en reel forvaltningsplan for vildsvinet – som man senest har gjort med ulven?

Danmarks Naturfredningsforening mener, at vi vil have bred gavn af vildsvinet i vores natur. Gennem sit “roderi” i skovbunden er vildsvinet med til at øge mangfoldigheden og afveksling i vores natur ved konkret at øge antallet af plante- og insektarter i skovbunden. Vildsvinet vil også give store oplevelser for alle naturglade danskere. Modsat landbrugets svineproducenter mener Danmarks Naturfredningsforening således at der bør være plads til vildsvinet i vores natur, og at de reelle problemer i form af skader på markafgrøder, skal håndteres, så den enkelte landmand ikke alene skal bære skaderne.

Vildsvinet har officielt været udryddet i Danmark på den frie vildtbane i over 200 år – nu må det være på tide, at den i lighed med bævere og ulve atter får lov at færdes frit i Danmark, mener Danmarks Naturfredningsforening.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...