På trods af, at det beviseligt gør stor skade at fiske efter blåmuslinger i en række Natura 2000 områder, har fødevareminister Eva Kjer Hansen valgt at give en række fartøjer tilladelse til at skrabe efter muslinger både i Lillebælt og senest i Limfjorden.

19. oktober 2009 Tilladelsen til at skrabe efter muslinger har fået Danmarks Naturfredningsforening til at udvide en klage mod den danske stat om muslingeskrab, der netop nu verserer i EU.

– Der gives tilladelser til at skrabe havbunden op, selvom alle konsekvensvurderinger viser, at det vil skade naturen i havet. Det sker på trods af, at fiskeriet sker i områder, der ellers skulle nyde beskyttelse som særlig naturområder. Det er selvfølgelig uacceptabelt, at ministeren ikke anerkender dette, siger Henning Mørk Jørgensen, biolog i Danmarks Naturfredningsforening.

Ministeren er kaldt i samråd onsdag for at redegøre for hvorfor seks muslingefiskere har fået tilladelse til at fiske muslinger i Lillebælt. Tilladelserne er givet samtidig med, at der verserer en lignende sag om muslingeskrab i Natura 2000 områder i Limfjorden. Siden samrådet blev indkaldt har ministeren givet nye tilladelser også i Limfjorden.

DTU Aqua har ellers i konsekvensvurderinger fastslået, at muslingeskrabene anretter betydelige skader fordi, de bundskrabende redskaber ødelægger bunddyrenes og bundplanternes levesteder. ” En gunstig bevaringsstatus for naturtype 1110 og 1160 vil ikke kunne opnås på positioner med muslingeskrab såfremt der sker en irreversibel fjernelse af sten fra habitatområdet, hedder det i den seneste Limfjordsrapport samt

” En gunstig bevaringsstatus for bundfauna og dermed naturtype 1110 og 1160 vil ikke kunne opnås på positioner, hvor der udføres muslinge-skrab.” Tilsvarende konkluderes det for ålegræs og havbundens store alger.

– Den uforenelighed mellem muslingefiskeri og selve beskyttelsen af Natura 2000, skal ministeren selvfølgelig lytte til. De nye fisketilladelser beskytter slet ikke bunddyr og bundalger, og derfor har vi bedt om at de nye tilladelser bliver behandlet som en del af den verserende sag i EU Kommissionen, som snart ventes afgjort, siger Henning Mørk Jørgensen.

Samrådsspørgsmålets ordlyd: Vil fødevareministeren med henvisning til den verserende EU-sag om muslingeskrab i Limfjorden redegøre for baggrunden for, at Fiskeridirektoratet nu har stillet 6 muslingefiskere i udsigt at kunne skrabe muslinger i Natura 2000-området i Lillebælt, herunder kommentere Danmarks Naturfredningsforenings brev til Fiskeridirektoratet, samt foreningens brev til ministeren af 25. august 2009, i forhold til forpligtelserne i EU’s habitatdirektiv og fuglebeskyttelsesdirektiv, jf. MPU alm del – bilag 759? Samrådsspørgsmålet har tidligere været stillet i folketingsåret 2008-09, jf. MPU alm. del – samrådsspm.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »