Den Nationale Hjortevildtgruppe (DNH), der er hovedarkitekten bag det forslag, som blev behandlet i Folketinget d. 24. august, mødte ikke op til høringen

Af Redaktionen

I dagene op den åbne høring om fremtidens hjortevildtforvaltning d. 24. august 2016 blev der hvisket en del i krogene.

Rygtet gik på, at den Nationale Hjortevildtgruppe (DNH) pønsede på at udeblive fra den høring, der fagligt og folkeligt skulle belyse gruppens forslag til fremtidens hjortevildtforvaltning.

Det var dog kun et rygte, men da Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen bød de mange fremmødte velkommen, stod det klart, at DNH ikke var til stede under mødet.

DNH’s repræsentanter fra hhv. Landbrug og Fødevare, Danmarks Naturfredningsforening samt Dansk Skovforening var inkl gruppens formand Sven Bichel altså ikke at finde blandt de over 100 fremmødte.

Kun Jægerforbundets nyvalgte HB-medlem og nye repræsentant i DNH Norbert Ravnsbæk havde, som den eneste fra gruppen, valgt at deltage under høringen, som er den første af sin slags i nyere dansk jagthistorie.

I sidste ende er det dog også Vildtforvaltningsrådets formand Jan Eriksens opgave at redegøre for forslaget og de argumenter, som det bygger på. Under høringen var det desuden kun muligt at rejse spørgsmål til de personer, som var inviteret til at holde et indlæg.

Alligevel blev DNH’s stort set samlede udeblivelse en del af snakken i den pause, der var indlagt under høringen.

Var det helt naturligt at gruppen valgte at udeblive eftersom de nu havde afleveret deres forslag til Vildtforvaltningsrådet og eftersom det alligevel ikke var muligt at rejse spørgsmål direkte til gruppens medlemmer? Eller var der tale om en regulær boykot?

Holdningerne var delte.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »