” … at der nok ikke findes hjorte over 8 år i Nordjylland, vurderet udfra tandsnit af kun tre forskellige hjorte” siger ifølge Egon Bennetsen meget om  DCE rapports videnskabelige troværdighed 

Tekst og foto: Egon Bennetsen

Andelen af 8+ hjorte i eksisterende bestande

” Forskerne på DCE siger god for DNH`s hjorteplan”

Sådan har det gennemgående budskab været, når nogen har betvivlet forstandigheden i forslaget.

DCE`s accept findes i rapporten:Forventede bestandseffekter af tiltag til indskrænkning af jagt på krondyr, Cervus elaphus.DCE 2016. Sunde og Haugaard       Rekvirent: Naturstyrelsen. (Figurer og udsagn er hentet herfra.)

Jeg mener, der er flere fejl i DCE-rapporten, og at der drages følgeslutninger, der ikke bør forekomme i en rapport, der postulerer videnskabelighed.

Lad os se på nedenstående udsagn; (KLIK på tekst for stort)

1

Rapportens formodning om, at der Nordenfjords ikke findes hjorte over 8 år, bygger alene på tandsnit af 3 – tre – forskellige hjorte.

Det siger jo meget om rapportens videnkabelige troværdighed, at en så svagt dokumenteret påstand kan bringes til torvs.

1.) Man kunne måske have gjort sig den ulejlighed at gennemse nogle af disse videoer:

Egon Bennetsens Youtube videor

Med selv et minimalt kendskab til kronvildt, burde det så have stået klart, selv for forskerne, at påstanden ikke holder vand.

2.) En anden advarselslampe der burde have blinket, er det faktum, at der blandt de tre hjorte er en hjort, med en stanglængde på hele 118,75 cm, en trofævægt på 9,25 kg., og et pointtal på 223,57!

Altså formentlig en af de 5 største frilandshjorte, der er nedlagt her i landet.

Den er ved tandsnit vurderet til 7 – syv – år! Det er efter min mening en umulighed for frilandshjorte i en ufodret bestand at producere et gevir af de dimensioner i en alder af bare syv år. Da gevirvægten normalt først kulminerer i 11 – 13 års alderen, skulle hjortens trofævægt i så fald have toppet ved 12 -13 kg, hvis den ikke var skudt. I Sten Breiths liste over opmålte kronhjorte på Trofæmåling.dk er der – så vidt jeg kan se – ingen danske frilandshjorte med en trofævægt over 9.5 kg.

3.) Den alvorligste lampe blinker dog når man baserer alderen på tandsnitsananlyse.

Som det tydeligt fremgår af denne figur, der viser tandsnit vurderet mod dyr af kendt alder:

2

Figuren viser, at det nærmere er undtagelsen end reglen, at man kan bestemme alderen ved denne metode.

Det kan derfor konkluderes, at hvis man udtaler sig på så spinkelt et grundlag som bare 3 -tre – dyr, og hvor hele udsagnet ydermere bæres af en tandsnitsmetode, hvis pålidelighed er ikke-eksisterende, ja så er fagligheden i udtalelsen ligeledes ikke–eksisterende.

Her et konkret eksempel fra Hjardemål Klit:

3s1310006

Disse 2 fotos viser den samme hjort ”Kæmpen” i 2010 (øverst), og i 2016 (nederst)

Videoen med hjorten i 2010 viser en stærk hjort med en betragtelig rudel. Jeg vurderer alderen til minimum 6 år. Se selv. Det er den første hjort på denne video:

Video

Ifølge Sundes ”understøttede formodninger” om ingen hjorte over 8 år, skulle den på fotoet øverst kun være 2 år!!!

Så meget for fagligheden!

Til slut vil jeg lade læserne gætte på alderen på denne hjort fra samme område.56

Og spændende hvad en tandsnitsanalyse vil foreslå af alder!

 

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »