– Det er helt uforståeligt, at regeringen og Dansk Folkeparti vil tillade, at falke og andre rovfugle bruges til jagt i Danmark, mener DOF’s formand

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 132)

Af Egon Østergaard, DOF

Til efteråret vil miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen med støtte fra regeringspartierne og Dansk Folkeparti ændre Lov om jagt og vildtforvaltning, så det bliver lovligt at jage med rovfugle i Danmark.

DOF og andre grønne organisationer er lodret imod. Denne jagtform (falkejagt), der heller ikke er tilladt i de andre nordiske lande, har aldrig været en del af befolkningens jagtkultur her i landet.

Jagt med rovfugle er derimod en udbredt jagtform og fritidsinteresse især i Mellemøsten.

Her har stenrige arabiske sheiker i århundreder dyrket denne særlige form for dyrekamp.

I enevældens tid fra midten af 1600-tallet til 1810 blev der på foranledning af det danske kongehus herhjemme indfanget vilde vandrefalke og jagtfalke, som efterfølgende blev eksporteret til andre landes kongehuse og herremænd, mens de selv praktisk taget ikke drev falkejagt.

Det er bl.a. dokumenteret i Niels Hesselbjerg Christensens rapport De store falke fra de danske konger.

Rovfugle skal opleves i deres rette element med luft under vingerne og fart over feltet med de dramaer, de selv inviterer til. Tamme og dresserede fugle, der ernærer sig af daggamle kyllinger, og som luftes med hætte over hovedet, er et sølle syn, der bør forbydes og afvikles hurtigst muligt.

Nu vil regeringen og dens støtteparti, der bekender sig til danske værdier og traditioner, ændre loven, så denne udanske, uetiske og middelalderlige jagtform kan gøres lovlig. Det er både uklogt og meget trist, at endnu flere statelige danske og udenlandske rovfugle skal spærres inde i små bure og holdes tøjrede på en siddepind.

Interessen for at have en tam rovfugl siddende i baghaven er tilsyneladende stigende, idet en nylig opgørelse fra Miljøstyrelsen viser, at der i dag sidder 558 rovfugle i bur. Det er næsten 50 procent flere for de udenlandske arters vedkommende end i 2009, og en legalisering af falkejagt vil med stor sandsynlighed øge interessen, så endnu flere rovfugle kommer bag lås og slå.

Vi ved, at hold af fx falke til jagt medfører et pres på de naturlige bestande af disse arter. Det bekræftes af vores kolleger bl.a. i Syditalien, hvor især østrigske falkonerer er meget aktive bagmænd for plyndring af vandrefalkereder på Sicilien. En vild vandrefalkeunge indbringer således 15.000 kr. til lokale indsamlere på det sorte marked.

I Danmark har jeg personligt set en flig af dette marked, da to islændinge for nogle år siden blev pågrebet af politiet på Herning Banegård på vej til Tyskland med to islandske jagtfalkeunger, som de havde røvet i naturen til det tyske falkonermarked.

Danske falkonerer fremfører som et argument for falkejagt i Danmark, at jagtformen kom på en UNESCO-liste over kulturel verdensarv i 2016, men det argument holder overhovedet ikke. Udpegningen gælder kun for lande, hvor det har været praktiseret i mange år, dvs. især Mellemøsten, Asien og en række syd- og mellemeuropæiske lande.

I BirdLife International er der forskellige holdninger til fænomenet hos partnerne i de forskellige lande, hvor synspunkterne i høj grad afspejler falkejagtens kulturelle historie i de respektive lande.

DOF har i juni sendt et brev til miljø- og fødevareministeren samt miljøordførerne for Folketingets partier, hvor vi gør rede for vores synspunkter og konsekvenserne ved at indføre falkejagt.

Falkejagt bør høre fortiden til, ligesom tyrefægtning og hanekampe.

KLIK og læs mere om FALKEJAGT 

 

DOF om falkejagt og hold af rovfugle i fangenskab

DOF er imod hold af rovfugle i fangenskab, fordi livet, som rovfuglene tilbydes, ikke tilfredsstiller rovfuglenes naturlige behov. DOF er meget tilfreds med at hold af danske rovfuglearter er under afvikling.

Falkejagt øger interessen for hold af rovfugle i fangenskab
Legalisering af falkejagt vil medføre en stigende interesse for at holde rovfugle i fangenskab. Herved øges antallet af rovfuglehold, og antallet af bortfløjne rovfugle vil øges når rovfuglene skal trænes, og når jagten skal praktiseres. Allerede med det nuværende relativt lave antal rovfugleholdere i Danmark, bliver DOF flere gange årligt kontaktet om bortfløjne rovfugle. De bortfløjne rovfugle øger risikoen for faunaforurening ved hybridisering og introduktion af eksotiske arter og underarter.

Ulovlig indsamling af vilde rovfugle
Øget hold af danske/europæiske rovfuglearter i fangenskab vil øge risikoen for ulovlig indsamling af disse arter i naturen, da de uhindret kan transporteres rundt i EU.

Rovfugle uegnet til hold i fangenskab
Rovfugle er grundlæggende ikke egnet til hold i fangenskab. At holde rovfugle i bur eller tøjret til en pæl som det praktiseres af rovfugleholdere er ikke foreneligt med rovfuglenes krav på ordentlige forhold. Rovfugle bør ikke holdes i fangenskab medmindre det drejer sig om opdræt af arter der er truet af global udryddelse, og hvor opdræt i fangenskab er eneste vej til bevarelse af arten. Rovfugle, der bruges som falkonerfugle, holdes ofte sultne, da dette øger deres aktivitetsniveau, når de slippes til en jagt, og ligeledes øger chancen for at fuglen returnerer til falkoneren efter endt flyvetur. DOF er imod en sådan behandling af dyr i fangenskab.

Dyrekamp
Falkejagt kan sammenlignes med organiseret dyrekamp, der arrangeres for menneskets fornøjelse, i stil med hanekampe og tyrefægtning. At rovfugle dræber dyr i naturen hver dag kan ikke bruges som argument for at mennesker skal foranstalte noget tilsvarende alene som underholdning.

Historisk
Der har ikke været tradition for falkejagt i Danmark i århundreder. Ej heller i de øvrige nordiske lande er falkejagt tilladt. At introducere en ny jagtform uden stærk rod i den danske kultur fraråder DOF på det kraftigste. Når det fra falkejægerne hævdes at falkejagt har stærk rod i den danske kultur, så er det ganske udokumenteret. Derimod var der i enevældens tid fra midten af 1600-tallet til 1810 en ’tradition’ for, at der på foranledning af det danske kongehus skete indfangning af vilde vandrefalke og jagtfalke, som efterfølgende blev eksporteret til andre landes kongehuse og herremænd. Den ’tradition’ vil DOF kæmpe hårdt for ikke bliver genoptaget.

Kontrol
DOF mener, at der er stort behov for opstramning af kontrollen med rovfugle i fangenskab, bl.a. med langt flere DNA-analyser og flere kontrolbesøg. Der er behov for krav om mikrochipmærkning af alle rovfugle der produceres til eksport, hvilket ikke er tilfældet i dag. Med en bedre og mere systematisk kontrol vil der ikke være usikkerhed om rovfuglenes lovlige herkomst. Et øget hold af rovfugle vil kræve en betydelig merudgift til administration og effektiv kontrol.

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 151)

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »