Freden er i fare i et af Danmarks sidste store øde arealer, Østerild Plantage i Nordthy, hvis der bliver etableret et testcenter for 250 meter høje vindmøller i skovene mellem Vejlerne og Hanstholm Vildtreservat

Af Redaktionen

I et af Danmarks mest øde og nattemørke områder vil op til syv 250 meter høje vindmøller, der skal være kraftigt oplyste af hensyn til flytrafikken, spolere freden og ødelægge et fint naturområde. Det frygter Jan Kristensen, der er formand for Dansk Ornitologisk Forening (DOF) i Nordvestjylland. Han er stærkt kritisk over for det planlagte testcenter for verdens største vindmøller, som Venstres miljøminister Troels Lund Poulsen arbejder på at etablere i Østerild Plantage i den nordlige del af Thy.

Testcentret vil repræsentere en voldsom æstetisk forurening i et næsten uberørt landskab med klitplantager, moser og hedesøer, påpeger den lokale DOF-formand. 15 kvadratkilometer klitplantage skal fældes for at bane vejen for vindmøllerne, der vil kunne ses i en radius af 55 kilometer.

– VVM-redegørelsen, der er lavet for at belyse konsekvenserne for naturen og miljøet i vindmølleområdet, er et rent skønmaleri, der nedtoner problemstillingerne for naturen, siger Jan Kristensen. Udover selve vindmøllerne vil ligeså mange 200 meter høje målemaster udgøre et fremmedelement i terrænet, siger DOF-formanden i Nordvestjylland.

– Man kan også frygte, at den sjældne ynglefugl natravnen vil blive drevet ud af møllernes område.

Vi bør derfor lade al tvivl om kæmpemøllernes indvirkning på fuglene komme naturen til gode og finde et andet sted at placere møllerne, siger DOF-formanden i Nordvestjylland. Han påpeger, at DOF ligesom andre grønne organisationer, er tilhænger af vindkraft. Det er alene placeringen af det planlagte testcenter, som foreningen er modstander af.

– Det kan da ikke passe, at man i Danmark, der er et af verdens mest intensivt dyrkede lande, skal inddrage noget af sin allersidste storladne natur til industriformål.

Vi har masser af vidtstrakte og vindblæste landbrugsarealer, der kan lægge areal til vindmøllerne. Og landmændene vil fortsat kunne dyrke markerne under og omkring møllerne, siger DOF’s lokalformand, der støtter Danmarks Naturfredningsforening (DN) i bestræbelserne på at få beskyttet Østerild Plantage.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »