DOF-formanden noterer med tilfredshed, at Vildtforvaltningsrådet, har anerkendt behovet for at beskytte truede arter mod jagt

Af Jan Skriver, DOF
 
Fra næste jagtsæson vil det være slut med at jage taffeland, havlit og fløjlsand i danske havområder. Og på landjorden vil tyrkerduen få sit på det tørre. Det har Vildtforvaltningsrådet i enighed indstillet til miljøministeren, efter at der er opnået et forlig. Dansk Ornitologisk Forening (DOF) er tilfreds med de kommende ændringer i jagttiderne, om end foreningen gerne havde set flere arter jagtfredet.
 
 
I flere år har alarmklokkerne bimlet over de globale bestande af taffeland, havlit og fløjlsand, der alle har nogle af deres vigtigste vinterkvarterer i de danske farvande.

Men fra næste jagtsæson vil de tre arter af havdykænder blive jagtfredet i Danmark. De nye jagttider er netop blevet præsenteret og bliver nu sendt i offentlig høring af miljøminister Lea Wermelin (S) efter en enig indstilling fra Vildtforvaltningsrådet.

”Vi er godt tilfredse med udsigten til en fredning af de tre arter af havdykænder, hvis bestande alle er globalt rødlistede, fordi de i adskillige år har været i så kraftig tilbagegang, at de betegnes som sårbare”, siger Egon Østergaard, der er formand for Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

”Vi mener ikke, at Danmark skal tillade jagt på rødlistede og dermed truede arter, så derfor er dette et første skridt i den rigtige retning”, siger Egon Østergaard.

DOF-formanden noterer med tilfredshed, at Vildtforvaltningsrådet, der rådgiver ministeren om vildtforvaltning og dermed nye jagttider, har anerkendt behovet for at beskytte truede arter mod jagt.

Rådet, der har repræsentanter for DOF, Danmarks Naturfredningsforening (DN), Danmarks Jægerforbund (DJ), Friluftsrådet, Dyrenes Beskyttelse (DB), Landbrug & Fødevarer og Dansk Skovforening, har i enighed anbefalet at sætte en stopper for jagten på de sårbare bestande af taffeland, havlit og fløjlsand.

Det er blandt andet sket i kraft af anbefalinger fra AEWA – Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds – der har det aktuelle globale overblik over de bestande af vandfugle, som trækker mellem Europa og Afrika.

”AEWA har også listet bjergand og ederfugl, dog ikke som globalt sårbare eller truede, men som arter der kræver særlig opmærksomhed. Ederfuglen er yderligere på den globale rødliste som næsten-truet (NT), og bjergand er på EU’s rødliste som sårbar (VU). Ifølge AEWA bør der holdes et meget vågent øje med truslerne mod de to arters faldende bestande. EU-kommissionen har for nyligt på et møde med danske NGO’er og Miljø- og Fødevareministeriet anbefalet, at jagten bør rettes ind efter AEWA’s anbefalinger for de rødlistede arter”, siger Egon Østergaard.

Dykænder har en væsentligt lavere reproduktionsrate end for eksempel de fleste gåsearter og svømmeænder, som ofte får mange flyvedygtige unger pr. sæson.

Derfor er havdykænder mere sårbare over for jagt end svømmeænder og gæs, især hvis deres bestande også er pressede af andre omstændigheder.

De ændrede jagttider betyder også, at blishønen nu er fredet i september, så jagten på denne art, hvis danske bestand i flere år har haft en nedadgående tendens, først må jages fra 1. oktober 2020.

Blishønen er rødlistet både i Danmark og EU, og Dansk Ornitologisk Forening ser gerne, at arten fredes yderligere, når jagttiderne om to år skal revideres.

På landjorden er tyrkerduen blevet jagtfredet i hele landet året rundt. Hidtil har der været en jagttid på tyrkerdue øst for Storebælt.

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet har i en rapport om det biologiske grundlag for en justering af jagttiderne opridset situationen for tyrkerduen og slået fast, at bestanden er faldet de senere år.

Desuden har DCE påpeget, at en voksende andel af den danske tyrkerduebestand bliver nedlagt ved jagt.

Det er så slut nu, da Vildtforvaltningsrådet indstillede til miljøministeren, at tyrkerduer overalt i Danmark skal have lov til at kurre i fred for jagt.

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 141)

 

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »