Dansk Ornitologisk Forening (DOF) oplever et stigende problem med fremmedartede hønsefugle, fritlevende i den danske natur, selv om det er forbudt at udsætte eksotiske fugle som kongefasaner, rødhøns og chukarhøns som jagtobjekter …

Af Jan Skriver, dof.dk 3. november 2016

Et stigende antal hønsefugle som kongefasaner, rødhøns og chukarhøns bliver rapporteret til Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og i DOFbasen

Det får nu foreningen til at advare mod en øget risiko for faunaforurening.

Kongefasanen, der hører naturligt hjemme i Kina, samt rødhøns og chukarhøns, som er Syd- og Mellemeuropas svar på agerhønen, kan nemlig true indfødte arter i den danske natur.

– Ifølge jagt og vildtforvaltningsloven er det ulovligt at sætte en lang række arter af eksotiske hønsefugle ud i naturen, men vi har en begrundet mistanke om, at det sker i stigende omfang, måske som følge af fejl og misforståelser ved udsætning af almindelige jagtfasaner og agerhøns, siger Knud Flensted, der er biolog i DOF.

Frie burfugle over hele landet

Flere privatpersoner har landet over sendt fotos til foreningen, fordi de har observeret farvestrålende kongefasaner i det fri og har været i tvivl om artsbestemmelsen.

Den spraglede og farveprangende kongefasan er det seneste års tid konstateret frit levende på lokaliteter i Mols Bjerge på Djursland, på Venø i Limfjorden, nord for Tissø på Vestsjælland og nær Vojens i Sydjylland.

På tilsvarende vis er der rapporteret om rødhøns og chukarhøns fra blandt andet Himmerland, Ans ved Viborg, Aarhusegnen, Vestsjælland, Faxe på Sydsjælland, Roskilde, Langeland og Sydfyn.

Rødhønen hører naturligt hjemme i Spanien, Portugal og Italien. Den er dog indført mange steder, blandt andet i Storbritannien og på øgrupperne Azorerne og De kanariske Øer i Atlanterhavet. Chukarhønen hører hjemme i Sydøsteuropa og Mellemøsten.

DOF: Udsatte fugle faunaforurener

Agerhøns og rødhøns. Fuglene er nedlagt under jagt i England, hvor rødhøns udsættes og anvendes som jagtfugl. I modsætning til agerhøne er det meget sjældent at udsatte rødhøns yngler på fri vildtbane i England.

Flotte farver fascinerer

– Mange hønsefugle er flotte, og de fascinerer mange mennesker med deres farvepragt, men når de lever i vores natur risikerer vi, at de etablerer sig for alvor og forrykker balancen for de naturligt hjemmehørende arter. Agerhønen er for eksempel meget hårdt trængt i det dyrkede danske landskab. Den risikerer at miste yderligere terræn, hvis fremmede arter, som slippes ud fra fasanerier og hønserier, giver den øget konkurrence, siger biologen.

– Kongefasaner fra Kina samt rødhøns og chukarhøns fra egnene omkring Middelhavet kan i værste fald blive skadelige for vores oprindelige natur på samme måde som den række af invasive arter, der med en ny EU-bestemmelse skal bekæmpes i alle EU-lande. Derfor kan vi kun opfordre burfugleholdere og fasanopdrættere til at sørge for, at disse eksotiske hønsefugle ikke slipper ud i det fri, slutter Knud Flensted.

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 131)

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »