DOFbasen når en ny milepæl med statsstøtte

20 mio. fugle-observationer har omkring 9.000 frivillige observatører indtastet siden 2002 i DOFbasen, DOFs database. Værdien af de frivillige observationer anerkendes også af staten i en ny samarbejdsaftale mellem Miljøministeriet og DOF

Pressemeddelelse fra Fugle & Natur

For Danmarks aktive feltornitologer er DOFbasen et nærmest uundværligt redskab. Her kan de holde styr på deres egne observationer og følge med i andres iagttagelser.

På den måde kan man også holde øje med hvor i Danmark, der i øjeblikket optræder spændende og sjældne fuglearter.

Men DOFbasen er samtidig en fint eksempel på citizen science eller borgervidenskab, som det kaldes på dansk.

Det er forskningsprojekter, som inddrager almindelige borgere i indsamlingen af data. I citizen science projekter bidrager borgerne med deres interesse og tid ved at indsamle data, som derefter bearbejdes af forskerne.

Fortsættelse af tidligere aftale

Det er årsagen til, at Miljøministeriet støtter DOFbasen gennem en samarbejdsaftale med Dansk Ornitologisk Forening. Kort før jul underskrev miljøminister Esben Lunde Larsen og DOF’s formand Egon Østergaard en ny tre-årig aftale til 3,3 millioner kroner, som blandt andet går til arbejdet med overvågning af truede fugle gennem data i DOFbasen.

Det er en fortsættelse af tidligere aftaler helt tilbage til 2003, hvor ministeriet for første gang indså, at DOF’s mange indtastede observationer i DOFbasen har en enorm værdi i forskellige sammenhænge, når naturens temperatur skal tages, og tilstanden rapporteres til EU, siger Egon Østergaard.

Kontakt

Egon Østergaard 31 16 20 30

%d bloggers like this: