Skal det betragtes som alvorlig jagtkriminalitet at skyde en ulv, som man troede var en ræv? Svenske domstole har nu taget endelig stilling

Af Redaktionen 

Det er ikke at betragte som alvorlig jagtkriminalitet at skyde en ulv, som man troede var en ræv.

Dette fastslår Hovrätten över Skåne och Blekinge. Dermed bekræftes en tidligere dom i tingträtten.

Ulv nedlagt under bukkejagt 

Baggrunden er i følge Svenskjakt.se, at en jæger under bukkejagtens begyndelse den 16. august 2018 ved et uheld skød en stor ulv uden for Lönsboda i Osby kommune i Skåne.

Jægeren hævder, at han troede, han havde skudt en ræv

Bukkejægeren, som var en del af en gruppe af andre jægere, tilkaldte politiet, som  mødte op for at undersøge sagen og se nærmere på den skudte ulv, der viste sig at veje 46,6 kilo og dermed være cirka 5-6 gange så stor som en voksen hanræv. 

Skånes eneste stationære ulv blev nedlagt ved et uheld under en bukkejagt i august 2016, da jægeren antog den for at være en ræv

Nedlæggelse betragtes som uagtsomt 

I marts måned 2019 blev jægeren af Hässleholms tingträtt dømt til betinget dom og 100 dagbøder på i alt 25.000 SEK.

Retten mente, at forbrydelsen var at betragte som uagtsomhed, men at forseelesen ikke skulle betragtes som alvorlig.

Kammeradvokat Lars Magnusson var ikke tilfreds med dommen og appellerede derfor afgørelsen. Anklageren mener, at forbrydelsen bør betragtes som alvorlig, og at jægeren skulle miste retten til at bære jagtvåben. 

Hovrätten över Skåne och Blekinge er dog kommet frem til samme vurdering som tingretten.

Dermed fastlægges straffen og bøden mod jægeren, som ved et uheld i august 2016 skød Skånes eneste stationære ulv.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »