64-årig direktør fra Sakskøbing idømt otte dagbøder á 600 kroner og betinget frakendelse af kørekortet i tre år for at have forvoldt jægers død

Af Redaktionen

Otte dagbøder á 600 kroner og betinget frakendelse af kørekortet i tre år. Sådan lyder en dom, som en domsmandsret i Vordingborg 3. februar afsagde over en 64-årig direktør fra Sakskøbing. Han stod tiltalt for uagtsomt manddrab efter straffelovens paragraf 241 og færdselsloven, fordi han under en udlejningsjagt på Ulriksdal Gods mellem Sakskøbing og Nysted for et jagtselskab fra Sandved Jagtforening på Vestsjælland 19. januar 2008 transporterede det rundt på en trailer efter sin Toyota Land Cruiser firehjulstrækker med automatgear på en sådan måde, at den dengang 49-årige Erik Jensen, Rude på Vestsjælland, som sad bagest på den højre bænk på traileren, røg af og kvæstede sit hoved så alvorligt, at han uden at være kommet til bevidsthed døde seks dage senere på Traumecentret på Rigshospitalet i København.

Påstand om frifindelse

Den 64-årige påstod frifindelse for uagtsomt manddrab. Han gjorde gældende, at der ikke findes nogen lovgivning for transport af jægere på en selskabsjagt og henviste til, at jægere på jagter rundet om i landet transporteres rundt i reviret på samme måde, som han praktiserede på sin jagt på Sydøstlolland. Han havde, oplyste han, udlejet dagjagt i 29 år og samlet set kørt 5.300 gange rundt i forskellige revirer med jægere uden uheld. Han havde også taget højde for dette ved indretningen af traileren, mente han. Anklageren, politiassessor Henrik Holten, mente dog ikke, at den 64-årige kan have været det mindste i tvivl om, at det ikke er lovligt at bruge en trailer, godkendt til godstransport, til persontransport.

Hændelsesforløbet

Den tragiske ulykke skete, da den 64-årige kørte med 13 ud af jagtselskabets 16 mand på traileren efter sin firehjulstrækker fra første til anden såt. For at komme til såt nummer to skulle han ud på offentlig vej – Næsvej. Han holdt stille på skovvejen, og da han svingede til venstre ad Næsvej, samtidig med, at han speedede lidt op, bemærkede han efter 100 meter jægerne på traileren vinke. Han holdt ind til siden i troen på, nogen havde tabt patroner.

Da han stod ud af bilen, så han en person – Erik Jensen – ligge på vejen, og da han blev klar over, at han ikke var ved bevidsthed, og havde en læsion i hovedet, ringede han til 112. Vidnerne forklarede samstemmende, at der ved udkørsel fra skovvejen til Næsvej blev speedet op, og de derved blev presset bagud – Erik Jensen så meget, at han røg af traileren. Forevist fotos af de to trailere, der blev benyttet på jagten, afviste vidnerne, at traileren de blev kørt rundt på, indtil ulykken skete, havde armlæn bagtil, sådan som direktøren ønskede, det skulle fremstå ved en besigtigelse uden for retten af hans firehjulstrækker og den trailer, han gav indtryk af, jægerne blev transporteret på. Den trailer, retten besigtigede uden for retsbygningen, havde armlæn bagtil, og det fik Henrik Holten til at hævde, at dette var fifleri med det formål at føre retten bag lyset og bevidst prøve at påvirke efterforskningen. Han følte sig overbevist om, at hvis der havde været armlæn bagtil på traileren, som jagtselskabet fra Sandved Jagtforening blev kørt rundt i reviret på, så ville ulykken sandsynligvis aldrig være sket.

Han fremhævede desuden, at han var af den opfattelse, at den 64-årige talte usandt, når denne gjorde gældende, at han ikke kunne drømme om, at transport af jagtselskabet på traileren, kun godkendt til godstransport, efter sin firetrækker på færdselslovens område, er forbudt.

Almindelig praksis

Forsvareren, advokat Anders Nemeth, fandt anklagerens bemærkning om fifleri med traileren under niveau. – Med eller uden armlæn bagtil på traileren er det en almindelig måde at transportere jægere rundt i  terrænet på, og mange jagtselskaber i Danmark transporteres i jagtsæsonen på denne måde, sagde han, men lod også tvivlen komme til gode, idet han fremsatte den teori, at hans klient kunne tænkes at huske forkert, og jagtselskabet således ikke blev kørt rundt på traileren med armlæn bagtil, men den uden.

Traileren, foruden den jægerne blev kørt rundt på, transporterede hjælpere og apportører. Domsmandsretten dømte den 64-årige efter anklageskriftet og er således enig i, at det ikke er lovligt at bruge en trailer, godkendt til godstransport, til persontransport. Desuden fulgte domsmandsretten anklagerens påstand og lagde til grund, at der ikke havde været armlæn bagtil på traileren. Retten var også enig i, at firehjulstrækkeren havde accelereret ved udkørsel fra skovvejen til den offentlige vej, Næsvej, men at denne til gengæld heller ikke havde været så kraftig, at den 64-årige havde gjort sig skyldig i uagtsomt manddrab efter den skærpede paragraf. Retten fandt derimod, at graden af uagtsomt manddrab lå i den nedre ende af skalaen, og således ikke berettigede til en ubetinget frakendelse af kørekortet, sådan som anklageren ellers havde fremsat påstand om.

Personlige omkostninger

For den 64-årige direktør, der udbad sig betænkningstid, har ulykken fået store personlige omkostninger. Han oplyste, at han holdt op med at gå på jagt lige efter ulykken. Ulykken har desuden været medvirkende årsag til, at han ikke længere kan lede sit firma, men har overladt ledelsen af dette til sin søn. Han har desuden været sygemeldt og har svært ved at sove og må tage medicin for at få søvn. – Jeg ser for mig, Erik ligge på vejen, sagde den 64-årige.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »