Stadigt flere forstyrrelser fra droner udløser nu et total forbud mod de små fly i området ved Møns Klint …

Af Naturstyrelsen

Droner kan være livsfarlige for en vandrefalk. De sjældne vandrefalke bliver skræmt af de fjernstyrede fly og kan ligefrem finde på at gå til modangreb på dem. Derfor udsteder Naturstyrelsen nu et forbud mod at opsætte droner ved Møns Klint, hvor fire vandrefalkepar om kort tid får unger.

– Falkene opfatter dronerne som en trussel og bliver voldsomt skræmt af dem. Man har også set vandrefalke gå til angreb på en drone, fordi de opfatter dronen som en konkurrerende rovfugl. Problemet er bare, at dronens svirrende rotorblade er livsfarlige for falken, siger skovfoged HC Gravesen fra Naturstyrelsen i Storstrøm.

Sidste år blev der fundet en død vandrefalk ved klinten med sår, der tydede på nærkontakt med en drone. Dronerne er også farlige for vandrefalkenes unger, der om kort tid begynder at lave flyveøvelser ud for rederne. Vandrefalkene generes derimod ikke af menneskers færdsel på stranden nedenfor klinterne.

Naturstyrelsen har de senere år har oplevet et voksende antal droner ved Møns Klint. Dronerne er ofte udstyret med et videokamera, der optager Møns spektakulære klinter.

Naturstyrelsens forbud mod opsætning af droner gælder fra 1. februar til 31. august i et område fra Liselund i nord og til Møns Fyr i syd.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »