DTU og Aalborg Universitet skal fremover undersøge selvdødt, trafikdræbt eller nedlagt vildt, såkaldt faldvildt

Af Miljøstyrelsen

De næste fire år skal et konsortium bestående af Center for Diagnostik ved DTU og Aalborg Universitet undersøgelse faldvildt og rådgive Miljøstyrelsen og Miljøministeriet om sundhedstilstanden hos vilde fugle og pattedyr.

Sælpest, skab og den fynske rådyrsyge er bare nogle af de sygdomme, der kan ramme den danske vildtbestand, og som faldtvildtundersøgelserne gør Miljøstyrelsen klogere på.

Dyrlæger i færd med at undersøge sygdomme og dødsårsag for et indleveret dyr. Foto: DTU Veterinærinstituttet.

 

Bidrager til forvaltning

Det står enhver frit for at indsende faldtvildt til undersøgelse. Man afholder selv udgifterne til forsendelsen, mens Miljøstyrelsen finansierer undersøgelserne. Efter endt undersøgelse får man besked om resultatet.

Se mere om vildtsygdomme og hvordan du indsender faldvildt 

Faldvildtundersøgelser laves for at undersøge sygdomsbelastningen og dødsårsagen hos de enkelte dyr.

Faldvildtundersøgelserne og rådgivningsopgaven har været sendt i udbud.

Viden om sundhedstilstanden i de danske vildtbestande fra faldtvildtundersøgelserne bidrager til et stærkt fagligt grundlag for administration, lovgivning om forvaltning af Danmarks fugle og pattedyr

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »