Danske jægere anno 2020 nedlægger kun én due, hver gang jægerne i de glade tresser nedlagde fire, og det kan virke overraskende

Af Redaktionen

Der var engang …

Sådan starter mange eventyrlige fortællinger. Ser man på hvordan udbyttet af nedlagte duer har udviklet sig over de seneste årtier, er dette også en beretning, der med rette kan startes med udtrykket,der var engang.

For der var en gang, hvor danske jægere nedlagde tæt ved 500.000 ringduer – vel at mærke årligt.

Der var også en gang, hvor duejagt var forbundet med jagt på høstede marker i august og hvor jagt med opsmøgede ærmer var mere reglen end undtagelsen.

Men sådan er det ikke længere.

LÆS sektion kun om netnatur.dk/DUEJAGT

Duejagten indledes nu medio oktober og udbyttet er det laveste, man har oplevet siden afslutningen af den seneste store verdenskrig.

I følge DCE blev der kun indberettet omkring 100.000 nedlagte skovduer for forrige jagtsæson … Se udbyttestatistik herunder. 

Ringdue – blandt jægere kaldet skovdue, – nedlægges primært i efterårsmånederne mod tidligere, hvor høstmånederne var det primære omdrejningspunkt for jagtsæsonen.

Det lave antal nedlagte skovduer, er ikke udtryk for, at bestanden er faldet. Den er faktisk steget.

I følge DOFbasen lyder det bl.a.: “Bestanden faldt noget omkring 1980, men er siden fordoblet”

Læs også:

1,5 MILLIONER RINGDUER YNGLER I DANMARK

En god dag i dueskjulet skal heldigvis ikke kun måles i antal nedlagte fugle. Og det skal man have i baghovedet, når man ser på den noget nedslåenden udbyttestatistik herunder.

KILDE: DCE

Årsagen til det store fald i udbyttet skal primært forklares med, at jagtsæsonen er flyttet ud af duernes yngleperiode.

Duerne yngler mere eller mindre hele året, men ved at flytte jagten til medio oktober menes risikoen for at nedlægge duer med unger i reden at være reduceret markant.

Helt undgå at skyde en yngledue i f.eks. oktober, kan man dog næppe, selv om Naturstyrelsen har udviklet et etisk regelsæt, der i det mindre reducerer risikoen en hel del.

Læs også: SKYD KUN RINGDUEN, NÅR DEN FLYVER I FLOK

I Danmark er duejagt på høstede marker mere eller mindre en sage blot, hvorimod man i f.eks. Sverige endnu har jagt de første efteråresmåneder. 

Medvirkende til det historisk lave antal nedlagte duer, der opleves i disse år, kan også være de milde vintre, der gør at duetrækket er mere spredt.

I perioder med sne og frost samles trækket og dermed udbyttet sig omkring de områder, hvor duerne kan finde føde. Dette kan sammen med ændret praksis for regulering være medvirkende til at trække udbyttet i den negative retning.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »