Der er mange måder at skyde duer på i Argentina. Mest udfordrende er ifølge den nye Jagtbogen-Vildsvinet duer på træk over høje og gamle trækroner. Det sætter visse begrænsninger på afskydningen af den ellers grænseløse sydamerikanske duebestand …

Af Jagtbogen

De yngler seks gange årligt og året igennem er der mange duer i Sante Fe provinsen, hvor en sydamerikansk jagtsreportage i den nye Jagtbogen-Vildsvinet udspiler sig.

Modsat den sæsonbetonede andejagt er trækket af de forskellige former for doves dermed godt hele året.

Den lange og stabile sæson betyder også, at en del af de duer der nedlægges, i sagens natur er ynglende fugle.

Men det bekymrer man sig ikke så meget om i Argentina. Når man driver duejagt må samvittigheden leve man den kendsgerning, at en del af de nedlagte fugle stadig har unger, som efterlades tilbage på reden. Nogle efterlades med kun en forældrefugl. Andre efterlades forældreløse.

Desværre er der ikke noget alternativ til jagt. Duerne anses nemlig som en pestilens. Og det eneste egentlige alternativ er anvendelse af gift.

Det gældsplagede sydamerikanske land, der en gang hørte til blandt et af verdens rigeste, har nemlig ikke råd til at brødføde dueflokke, der i bogstaveligste forstand kan farve horisonten sort. Visse steder giver de mange duer ligefrem associationer om det syddanske stærefænomen, som ses markedsført som såkaldt sort sol.

Due2

Duejagt i Argentina trækker hvert år et stort antal jagtturister fra hele verden og har man evnen, lysten og økonomien til de mange skud, kan man nedlægge flere tusinde duer – om dagen vel at mærke.

Verdensrekorden for antal nedlagte doves pr. dag flyttes stadig og skrives allerede med fem tal. Dette tal kommer jægerne i den nye Jagtbogen-Vildsvinet slet ikke i nærheden af. Men til gengæld bliver de udfordret på deres skydefærdigheder, når duerne i stor hast trækker over skjulene, som er placeret i bryet af et gammelt skovkompleks med høje træer.

“Jagtbogen – Vildsvinet”, som kan købes i landets jagtbutikker, hos boghandleren eller i NETNATURSHOP

 

%d bloggers like this: